Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DOÇ.DR. ARİF KORKMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

E-posta : akorkmaz@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Din–Siyaset İlişkileri: Kur’an–ı Kerim Örneği
KORKMAZ ARİF
Uluslararası
Hakemli
2020
2. Cahiliye–İslam İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Analiz: İbadetler Örneği
KORKMAZ ARİF
Uluslararası
Hakemli
2020
3. Toplumsal Değişim ve Devamlılık Bağlamında Cahiliye–İslam İlişkisi: Hukuk ve Giyim Kuşam Örneği
KORKMAZ ARİF
Uluslararası
Hakemli
2020
4. Kur’an Sosyolojisi: İki Yaklaşım
KORKMAZ ARİF
Uluslararası
Hakemli
2020
6. Mehmed Said Paşa Sefaretnamesi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
KORKMAZ ARİF
Ulusal
Hakemli
2011
7. “Kadına Yönelik Şiddet ve Din” Üzerine Bir Tipoloji Denemesi: Sosyolojik Bir Analiz
KORKMAZ ARİF
Ulusal
Hakemli
2015
8. “Günah Sosyolojisi”ne Giriş: Hz. Muhammed’in Günahkar Kişi ve Gruplara Yaklaşımı
KORKMAZ ARİF
Ulusal
Hakemli
2015
9. Değerler Sosyolojisi
KORKMAZ ARİF
Ulusal
Hakemli
2013
10. Kur’an’a Feminist Yaklaşımlar
KORKMAZ ARİF
Uluslararası
Hakemli
2017
11. Feminizmin Modern Dönem Kur’an Tefsirine Etkileri: Tefsir Sosyolojisi Üzerine Bir Deneme
KORKMAZ ARİF
Uluslararası
Hakemli
2017
12. Kur’an Metni Üzerine Bazı İçerik Analizi Örnekleri
KORKMAZ ARİF
Uluslararası
Hakemli
2016