Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DOÇ.DR. ARİF KORKMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

E-posta : akorkmaz@erbakan.edu.tr
Bildiriler
9. Cumhuriyet Türkiyesi Ateizminin Özgün Bir Boyutu: ”İlahiyatçı Ateistler” Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir Analiz
Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu
KORKMAZ ARİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Kur’an’da Şiddet ve Savaş: Sosyolojik Bir Analiz
Bartın Üniversitesi Uluslararası İslamofobi ve Terör Sempozyumu
KORKMAZ ARİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Kur’an ve Hadislerde Engellilik: Sosyolojik Bir Analiz
I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu
KORKMAZ ARİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Din–Değişim Etkileşimi Bağlamında İslami Eşcinsellik Algısında Çağdaş Kırılmalar
Uluslararası Sempozyum: Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları
KORKMAZ ARİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe