TR | EN

PROF.DR. HİKMET ATİK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
1. Ahmet Mithat Bahârî Beytur'un hayatı, eserleri ve Mihrâb-ı Aşk adlı eseri
HARUN DİKKAYA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2016
2. Türk İslam edebiyatında melek (XVI., XVII. ve XVIII. yy. dîvânları)
ALİ CAHİT SELVİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2017
3. Türk edebiyatında mecmûa ve Mecma'-ı Gevher-i Esrâr (İnceleme- metin)
ŞEVKET ENES SAMANCIOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
4. Tecellî dîvânında dinî ve tasavvufî muhtevâ
MAHMUT ÖKSÜZOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
5. Nakşî Ali Akkirmânî'nin Esrâr-Nâme isimli eseri (Tenkitli metin – inceleme)
HÜVEYDA ÇOBAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
6. Sevdâyî Dîvânı'nda din-tasavvuf ve cemiyet
EMİNE YALÇIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
7. Üftâde Dîvânı'nda dinî tasavvufî muhtevâ
ADEM KIYICI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019