TR | EN

PROF.DR. HİKMET ATİK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
1. ŞANLIURFA ULUCAMİ HAZİRESİNDE BULUNAN ŞİİRLER
ATİK HİKMET
Uluslararası
Hakemli
2018
2. Bahariye Mevlevihanesi Post-nişinlerinden Ahmet Mithat Bahari Beytur’un Mevlevihane Hatıraları
ATİK HİKMET
Uluslararası
Hakemli
2017
3. TÜRK EDEBİYATINDA NAKŞİ MAHLASLI ŞAİRLER
ATİK HİKMET
Ulusal
Hakemli
2005
4. ZATİ SÜLEYMAN EFNDİNİN NAKŞİ ALİ AKKİRMANİ NİN BİR MUAMMASINI ŞERHİ
ATİK HİKMET
Uluslararası
Hakemli
2009
5. KARACAOĞLAN IN ŞİİRLERİNDE DİNİ VE TASAVVUFİ KAVRAMLAR
ATİK HİKMET
Uluslararası
Hakemli
2016
6. FUZULİ DE HZ PEYGAMBER SEVGİSİ
ATİK HİKMET
Ulusal
Hakemli
1996
7. ESRAR DEDE HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
ATİK HİKMET
Ulusal
Hakemli
1997
8. ESRAR DEDE NİN MÜBAREK NAME ADLI MESNEVİSİ
ATİK HİKMET
Ulusal
Hakemli
2003