TR | EN

PROF.DR. HİKMET ATİK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
1. NİZAMİ-İ GENCEVİ VE ŞİİRLERİ
TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. NAKŞÎ-İ AKKİRMÂNÎ DÎVÂNI’NDA Mİ’RÂCİYELER
2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. HAMZA NİGARİ DİVANINDA KERBELA
IV. ULUSLARARASI HAMZA NİGARİ AZERBAYCAN CUMHURİYETİNİ KURULUŞUNUN 100. YILINDA TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Eşrefi Bir Şair: Eşrefzade Ahmet İzzeddin Efendi
İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rumi
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. İbn-i Arabi’nin Türk Edebiyatına Tesiri: Selahaddin-i Uşşaki’xxnin İbn-i Arabi Medhiyesi Örneği
uluslararası sosyal bilimler kongresi
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. HAMZA NİGARİ DİVANINDA AYNA METAFORU
III. BEYNEL HALK HAMZA NİGARİ TÜRK DÜNYASI MEDENİ İRSİ SİMPOZİUMU
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. DİVAN EDEBİYATI KAYNAĞI OLARAK ŞANLIURFA YUSUF PAŞA CAMİİ HAZİRESİNDE BULUNA N MEZARTAŞI KİTABELERİNDEKİ ŞİİRLER
İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİNDE ŞANLIURFA
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. NA TLARDA HZ PEYGAMBER E YAPILAN TEŞBİHLER FUZULİ NİN SU KASİDESİ ÖRNEĞİ
İSLAM VE SANAT
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. AHMET MİTHAT BAHARİ BEYTUR UN HATIRALARINDA YALNIZBAĞ MEVLEVİHANESİ VE ERZİNCAN
ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. NABİ NİN HAYRİYYE SİNDE OĞLU EBU L HAYR MEHMET ÇELEBİYE ÖĞÜTLERİ
BEYNE'L-HALK TÜRK HALKLARI UŞAK EDEBİYATI KONGRESİ
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
11. ALVARLI MUHAMMET LUTFİ EFE HAZRETLERİNİN ŞİİRLERİNDE EHL İ BEYT SEVGİSİ
ULUSLARARASI HACE MUHAMMET LUTFİ (ALVARLI EFE) SEMPOZYUMU
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. KURANLA TEFEÜL ETME VE İBN ARABİ NİN TEFEÜLNAMESİ
KÜLTÜR TARİHİMİZDE GİZLİ DİLLER VE ŞİFRELER
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR DİL OLARAK OSMANLI TÜRKÇESİ VE ÖĞRETİMİ
II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. SİVEREKLİ YUSUF SAMİ EFENDİ NİN NEVLİDİ VE ŞANLIURFA YÖRESİNDE İCRASI
KÜLTÜR COĞRAFYAMIZDA HZ. MUHAMMED ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. AZİZ MAHMUT HÜDA Î NİN BİR NA TİNİN ŞERHİ
AZİZ MAHMUT HÜDAİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. SOSYAL TARİH BELGELERİ YA DA TOPLUMSAL HAFIZA TUTANAKLARI OLARAK OSMANLICA VESİKALAR
BÜTÜN YÖNLERİYLE OSMANLICA VE MİRASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
ATİK HİKMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe