Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. BAHADIR FEYZİOĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : bfeyzioglu@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. ROTAVİRUS GASTROENTERİTİ VAKALARINDA MUKOZAL FONKSİYONVE BAĞIŞIKLIK İLE İLGİLİ MikroRNA PROFİLİ
AYSUN GÖRKEM
/ /
Tıpta Yan Dal Uzmanlık
2018
2. Viral hepatit B ile ilişkili sirotik hastalarda MİR-142-5P ve MİR-13A-3P'nin prediktif değeri
NACİYE BEGÜM SARAN GÜLCEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık
2017
3. Matriks aracılı lazer dezorbsiyon iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometresi (Maldı-Tof Ms) ile tıbbi önemi olan maya mantarlarının tanımlanması
DUDU ÇUHADAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019