Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. BAHADIR FEYZİOĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : bfeyzioglu@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Kadınlarda Bovine Leukemia Virus Maruziyeti ile Meme Kanseri İlişkisinin Araştırılması.
Tamamlandı
Aktif
2. Kadınlarda Bovine Leukemia Virus Maruziyeti ile Meme Kanseri İlişkisinin Araştırılması
Tamamlandı
Aktif
3. Astrositomlarda Kolin Transporter Like protein-1 (CTL1), Ubiquitin Carboxy terminal Hydrolase-L1 (UCH-L1),Chemokine (C motif) Receptor 1 (XCR1), Mutant İzositrat Dehidrogenaz -1 (IDH-1)’ in Fonksiyonel Ekspresyonunun Tümör Derecesi ile İlişkisi
Tamamlandı
Aktif
5. Kadınlarda Bovine Leukemia virus maruziueti ile meme kanseri ilişkisinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
6. Kadınlarda Bovine Leukemia Virus Maruziyeti ile Meme Kanseri İlişkisinin Araştırılması
Devam Ediyor
Aktif
7. Astrositomlarda kolin transporter like protein 1 CTL1 ubiquitin carboxy terminal hydrolase L1 UCH L1 chemokine C motif receptor 1 XCR1 mutant izositrat dehidrogenaz 1 IDH 1 in fonksiyonel ekspresyonunun tümör derecesi ile ilişkisi
Tamamlandı
Aktif
8. Viral Hepatit İle İlişkili Sirotik Hastalarda mir-142-5p ve mir130a-3b’xxnin Prediktif Değeri
Tamamlandı
Aktif
9. Polyomavirüs infeksiyonları ile erkek infertilitesi arasındaki ilişkinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
10. İSHALLİ HASTALARDA AKUT VİRAL GASTROENTERİT ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Tamamlandı
Aktif
11. Astrositomlarda kolin transporter like protein 1 CTL1 ubiquitin carboxy terminal hydrolase L1 UCH L1 chemokine C motif receptor 1 XCR1 mutant izositrat dehidrogenaz 1 IDH 1 in fonksiyonel ekspresyonunun tümör derecesi ile ilişkisi
Tamamlandı
Aktif
12. Deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmın tiyoredoksin sistem üzerine etkileri
Tamamlandı
Aktif
13. Telmisartan ve Ramipril in deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmda tiyoredoksin sisteMİ ÜZERİNE İYİLEŞTİRİCİ ETKİLERİ
Tamamlandı
Aktif
15. Polyomavirus infeksiyonları ile erkek infertilitesi arasındaki ilişkinin araştırılması
Devam Ediyor
Aktif
16. Hızlı mikrobiyolojik tanımlama için Matriks ile desteklenmiş lazer desorpsiyon iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometre sisteminin temin edilmesi
Altyapı projesi
Tamamlandı
Aktif
17. Astrositom ve menengiomlarda tiyoredoksin redüktaz 1 TXNRD 1 gen ekspresyonu ve tümör grade i ile ilişkisi
Tamamlandı
Aktif
19. Torque Teno Virus ün Koroner Arter Hastalığı ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile ilişkisinin araştırılması
viroloji
Tamamlandı
Aktif