Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ ALİ DADAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : alidadan@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti Şam bölgesinde meydana gelen ayaklanmalar
SELMAN ORAL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
2. Mus'ab b. Zübeyr'in (v.72/691) hayatı ve şahsiyeti
FATİH AKKOCA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
3. Çin'de İslam'ı yeniden canlandırma çabaları (Ming ve Qing dönemleri 1368-1912)
ZHENLAN MA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
4. Endülüs emevî emîrlerinden Muhammed b. Abdurrahman'ın siyasi faaliyetleri
AYŞEGÜL YILMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
5. İslâm tarihi kaynaklarına göre ilk dönem Abbâsî halifelerinin kişilikleri (132-232/749-847)
KÜBRA YAVUZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
6. Endülüs Emevîleri Döneminde Hâciblik Kurumu
SEMA TAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
7. Altın Orda Devletinin İslamlaşması: Özbek Han Devri (1313-1340)
NAGASHYBAY YEGIZEK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020