Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ ALİ DADAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : alidadan@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Câhiliye Bedevî Arap Zihninin Son Peygamberle İmtihanı: Uyeyne b. Hısn Örneği
DADAN ALİ
Uluslararası
Hakemli
2020
2. Abbâsîler’xxde Muktedir Halifeler Dönemindeki Halifelerin Kişilikleri
Yavuz Kübra,DADAN ALİ
Uluslararası
Hakemli
2020
3. Türkiye’de Arapça İlahiyat Programında Yürütülen Siyer ve İslâm Tarihi Dersi Öğretimindeki Bazı Problemler ve Öğrenci Beklentileri Üzerine Değerlendirmeler
DADAN ALİ
Uluslararası
Hakemli
2018
4. Arakan’a İslâmiyetin Girişi ve Yayılışı: Günümüz Arakan’ın Tarihsel Arkaplanı
DADAN ALİ,Fuad Abdur Rahman
Ulusal
Hakemli
2018
5. Endülüs Adının Kökeni Üzerine
DADAN ALİ
Ulusal
Hakemli
2009
6. XVIII Yüzyılda Osmanlı Sefirlerinin Avrupa Algısı Kafirlerin Cenneti
DADAN ALİ
Ulusal
Hakemli
2006
7. İslam Toplumundaki İlk Sivil Direniş Hareketlerinden Hucr b Adî Hareketi ve Toplumsal Etkileri
DADAN ALİ
Ulusal
Hakemli
2005
8. Tarihte İslam Dünyasını Hedef Alan Viking Saldırıları
DADAN ALİ
Ulusal
Hakemli
2016