Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. MEHMET AKGÜL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

E-posta : makgul@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Cumhuriyetten Rus işgalinin sona ermesi sürecine kadar Afganistan'da kadının değişen toplumsal rolü
NOOR AHMAD NOORİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2013
2. Toplumsal cinsiyet ve din: Son dönem dindar kadın yazarların bakışıyla Türkiye'de toplumsal cinsiyet algısının dönüşümü ve din
ADNAN KÜRKÇÜ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2013
3. Afganistan'da sosyal çözülme ve televizyonun etkisi
ABDULHAKİM BASHARDOST
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2014
4. Toplumsal tezahürleri bağlamında zihniyet değişimi ve din
ZİYAEDDİN KIRBOĞA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
2016
5. 2010- 2015 yılları arasında il müftülüğüne sorulan sorularda Türkiye'de yaşanan değişimin Konya örneği'nde boşanmalara etkisi
SELMA ARICI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2016
6. Kazakistan'da üniversite gençlerinin dine yönelimi L. N. Gumilyev Ulusal Avrasya Üniversitesi örneği
GULIYA KHADYLKHAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2016
7. Bir sivil toplum kuruluşu olarak HEDA-DER
SAFİYE SÜMEYRA KARSANDIÖZÜ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
8. Reklam ve din
MAİDE YILMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
9. Dini, ideolojik ve mesleki ilke, inanç ve değerlerin mesleki hayatın cari-gündelik düzeni ile uyumlaşma, ayrışma ve çatışma biçimleri üzerine bir inceleme
GONCA DEDEMOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
10. Selefi söylemin devlet anlayışı (Palevi örneği)
TAHİR DAĞCI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
2019
11. Bir entegrasyon aracı olarak din üniversitede okuyan Suriyeli öğrenciler (Harran Üniversitesi örneği)
HALİL YAKUT
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
12. Ziya Gökalp'in din anlayışı
HATİCE NUR UĞURLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
13. Kars Caferilerinde dini hayat
HATİCE BAKIRLI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
14. Komünizmle mücadele derneklerinin Türk toplumunun din anlayışına etkileri
RUKİYE ÇORLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
15. Somali'de din ve toplum
HASSAN ABDIRIZAK AHMED NUR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
16. Şeyhülislamlıktan diyanete değişen dini bilgi, otorite ve meşruiyet anlayışı bağlamında sivil diyanet tartışmaları
EMİNE KARA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
17. Ali Fuat Başgil ve Osman Turan'ın din ve laiklik anlayışlarının karşılaştırılması
MÜNEVVER ERYILMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
18. DİN REFERANSLI ŞİDDETTEN SİYASAL PARTIYE DÖNÜŞÜM: TÜRK HİZBULLAHI ÖRNEĞİ
HÜSEYİN SALUR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
2020
19. YENİ DİNİ HAREKETLER BAĞLAMINDA ADNAN OKTAR HAREKETİ
HAKAN TİRYAKİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
20. Sosyal Medyanın Popüler Kültürü Ekseninde Muhafazakar Instagram Fenomenleri
ZELİHA KARAGÖZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020