Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. MEHMET AKGÜL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

E-posta : makgul@erbakan.edu.tr
Bildiriler
2. ‘Sarıveliler’den Karaman’a İyiliğe Adanmış Bir Hayat: Ermenekli (Deli) Sait Doğan’
Uluslararası Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu
AKGÜL MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Türk Modernleşmesi ve Dini temsil Sorunu
Dini Temsil
AKGÜL MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Din Yoğunluklu Tartışmalar Ekseninde Erol Güngör’xxün Dini Meselelere Bakışı
Doğumunun 200. Yılında Şehabettin Mercani: İslam Tefekküründe Tecdit ve İhya Uluslararası Sempozyumu
AKGÜL MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. “Sosyal Bilimlerin konusu Olarak Din Tanım, Yaklaşım ve Yöntem Sorunları”, 11-13 Haziran 2005, Çorum: Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2005, s. 217-236.
Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu
AKGÜL MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Gelenek ve Modernite
Gelenek Modernite Arasında İslam Yorumları
AKGÜL MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Sosyal Bilimlerin Konusu Olarak Din Tanım Yaklaşım ve Yöntem Sorunları
Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu
AKGÜL MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Bir Medeniyet Düşü Vefatının 20 Yılında Erol Güngör 19 Nisan 2003 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Akgül M Erol Güngör Perspektifinde Koptuğumuz Dünya Ortadoğu ve Türkiye Tabula Rasa 8 205 212 2003
Bir Medeniyet Düşü: Vefatının 20.Yılında Erol Güngör. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
AKGÜL MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Türk Modernleşmesi ve Erol Güngör S Ü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konya 1998 ss 121 129 Kültür Ocağı Vakfı 16 Yıl Erol Güngör ü Anma Programı 24 Nisan 1999 T Zafer Tunaya Kültür Merkezi
16. Erol Güngör'ü Anma Etkinlikleri
AKGÜL MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe