Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. SEVİL KURBAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

E-posta : skurban@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Serum solubl TREM-1 düzeyinin Kronik Hepatit B, Hepatoselüler Kanser ve kontrol grubunda karşılaştırılması
Serum solubl TREM-1 düzeyinin Kronik Hepatit B, Hepatoselüler Kanser ve kontrol grubunda karşılaştırılması
Devam Ediyor
Aktif
2. Obez çocuk ve adölesanlarda myostatin düzeyinin ve metabolik parametrelerin değerlendirilmesi
Obez çocuk ve adölesanlarda myostatin düzeyinin ve metabolik parametrelerin değerlendirilmesi
Devam Ediyor
Aktif
3. Osteoporozlu bronşektazi tanılı hastalarda Reseptör Aktivatör Nükleer Kappa B Ligand RANKL ve osteoproteerin düzeylerinin değerlendirilmesi
Osteoporozlu bronşektazi tanılı hastalarda Reseptör Aktivatör Nükleer Kappa B Ligand RANKL ve osteoproteerin düzeylerinin değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
4. 2011 yayın atıf projesi
Tamamlandı
Aktif
5. Obez ve Obez olmayan Kişilerde Kan Melatonin Düzeylerinin Araştırılması
Tamamlandı
Aktif
8. Investigation of Serum Crosslinked N Telopeptides of Type I Collagen NTx Levels of Obese and Nonobese Postmenopausal Women
Tamamlandı
Aktif
9. Yayın Atıf Projesi WOS Taramalı Sevil KURBAN 2013 01
Tamamlandı
Aktif
10. Tip 1 diabetes mellitusu olan veya obez olan çocuk ve adölesanlarda serum sclerostin ve dickkopf 1 protein seviyelerinin kemik turnoveri ile ilişkisinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
12. Obez ve obez olmayan postmenapoz kadınlarda osteoprotegerin OPG RANKL ve bazı kemik turnover parametreleri ile kemik mineral dansitesinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
13. Ratlarda Çeşitli Yağlar ve Alkolün NO Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Kapasite Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Tamamlandı
Aktif
14. Multiple Skleroz hastalarında total antioksidan kapasite TAS total oksidan status TOS paraoksonaz aril esteraz nitrik oksit NO homosistein asimetrik dimetilarginin ADMA reseptör aktivatör nükleer faktör kappa B ligand RANKL ve osteoprotegerin düzeylerinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
15. 100 ve 150 mg asetilsalisilik asitin sağlıklı kişilerde lipidler okside LDL homosistein nitrik oksit asimetrik dimetil arginin total antioksidan kapasite total oksidan status paraoksonaz arilesteraz bazı sitokinler TNF IL 6 ve koenzim Q üzerine olan etkisinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif