Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. HATİCE GÜL DURSUN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

E-posta : hdursun@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Investigation of the Total Phenolic and Total Flavonoid Content of Different Fractions obtained From Liquidambar orientalis Mill. Storax, Fruit and Leaf
International Congress on Medicinal and Aromatic Plants
ÇETİNKAYA SÜMEYRA,BÜKER EDA,ÇINAR İLKNUR,DURSUN HATİCE GÜL,SÜNTAR İPEK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Investigation of the Total Phenolic and Flavonoid Content of Some Fractions Obtained From root and Stem of Rheum ribes
International Congress on Medicinal and Aromatic Plants
ÇINAR İLKNUR,BÜKER EDA,ÇETİNKAYA SÜMEYRA,DURSUN HATİCE GÜL,SÜNTAR İPEK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Evaluation of Cytotoxic Effects of Rheum ribes (Root And Stem) Extracts on HCT 116 colorectal Cancer Cells
International Congress on Medicinal and Aromatic Plants
ÇINAR İLKNUR,ÇETİNKAYA SÜMEYRA,DURSUN HATİCE GÜL,SÜNTAR İPEK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Investigation of in Vitro Cytotoxic Activıiy of Liquidambar orientalis Mill. Methanol and Chloroform Fractions Against HT-29 and HCT 116 Cell Lines
International Congress on Medicinal and Aromatic Plants
ÇETİNKAYA SÜMEYRA,ÇINAR İLKNUR,SÜNTAR İPEK,DURSUN HATİCE GÜL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Investigation of the cellular and molecular effects of Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis on HCT-116 and HT-29 cell lines and determination of bioactive metabolite profile
5th International Eurasian Congress on “Natural Nutrition” Healthy Life Sport
ÇETİNKAYA SÜMEYRA,ÇINAR İLKNUR,SÜNTAR İPEK,DURSUN HATİCE GÜL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Investigation of apoptotic effect of Achillea ketenoglui extract on colorectal cancer cells
7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress
ÇINAR İLKNUR,EROĞLU CANAN,ÇETİNKAYA SÜMEYRA,ŞİRİN SEDA,KURAR ERCAN,DURSUN HATİCE GÜL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. Rheum ribes Extract Increase the Expression Level ofmiR-200 Family in Human Colorectal Cancer Cells
2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy
ÇINAR İLKNUR,ÇETİNKAYA SÜMEYRA,DURSUN HATİCE GÜL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. Potential Effects of Liquidambar orientalis Mill.Against HT-29 and HCT-116 Cell Lines
2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy
ÇETİNKAYA SÜMEYRA,ÇINAR İLKNUR,DURSUN HATİCE GÜL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. Rheum ribes (ışkın) bitkisinin kök ve gövdesinden elde edilenfarklı ekstraktların antioksidan aktivite yönündendeğerlendirilmesi ve LC-MS ile taraması
3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi
ÇINAR İLKNUR,ÇETİNKAYA SÜMEYRA,BÜKER EDA,SÜNTAR İPEK,DURSUN HATİCE GÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Türkiye’ye Endemik Achillea Ketenoglui (AnkaraCivanperçemi) Türüne Ait Metanol Ve Su EkstraktlarınınKolorektal Kanser Hücre Hatları (HCT 116 Ve HT-29)Üzerindeki Sitotoksik Etkileri
3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi
ÇETİNKAYA SÜMEYRA,ÇINAR İLKNUR,ŞİRİN SEDA,DURSUN HATİCE GÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Achillea Ketenoglui Türüne Ait Farklı Ekstraktların TotalFenolik Ve Total Flavonoid Madde MiktarlarınınKarşılaştırılması
3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi
BÜKER EDA,ÇETİNKAYA SÜMEYRA,ŞİRİN SEDA,ÇINAR İLKNUR,DURSUN HATİCE GÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. HT-29 Kolorektal Kanser Hücre Hattı Üzerinde RheumRibes (Kök Ve Gövde) Bitki Ekstraktlarının SitotoksikEtkilerinin Incelenmesi
3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi
ÇINAR İLKNUR,ÇETİNKAYA SÜMEYRA,SÜNTAR İPEK,DURSUN HATİCE GÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Investigation of antimetastatic effect on human colon adenocarsinoma cell line (HT-29) of Salsola grandis species which is endemic in Turkey
1st International Congress on Cancer Ion Channels
ŞİRİN Seda,DURSUN HATİCE GÜL,ASLIM BELMA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Investigation anticarcinogenic effect on human colon adenocarsinoma cell line (HT-29) antioxidant effect of Salsola grandis species which is endemic in Turkey
European Human Genetics Conference
ŞİRİN Seda,DURSUN HATİCE GÜL,ASLIM BELMA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. Apoptotic effects of Rheum ribes plant extracton MCF 7 cancer cell lines
41st FEBS Congress
ÇINAR İLKNUR,EROĞLU CANAN,AVCI EBRU,ÇETİNKAYA SÜMEYRA,DURSUN HATİCE GÜL,KURAR ERCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. Investigation of cytotoxic and anti metastatic effectes of rheum ribes methanol extract on MCF 7 breast cancer cells
6th Multidisiplinary Cancer Research Congress
ÇINAR İLKNUR,EROĞLU CANAN,AVCI EBRU,ÇETİNKAYA SÜMEYRA,DURSUN HATİCE GÜL,KURAR ERCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. Obstrüktif uyku apne hipopne sendrom OSAHS lu bireylerde leptin reseptör genine ait polimorfizmlerin haplotip analizi
XIII. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK KONGRESİ
ÇINAR İLKNUR,ÇETİNKAYA SÜMEYRA,KÜÇÜKTÜRK SERKAN,YOSUNKAYA ŞEBNEM,DURSUN HATİCE GÜL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
18. Biyoinformatik araçların kullanımı ile Hipoksi İndüklenebilir Faktör 1 alfa HIF 1alpha ve Von Hippel Lindau VHL genlerindeki polimorfizmlerin belirlenmesi ve analizi
XIII. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK KONGRESİ
ÇETİNKAYA SÜMEYRA,ÇINAR İLKNUR,DEMİREL SAYGIN,TURHAN AHMET BÜLENT,DURSUN HATİCE GÜL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
19. N asetiltransferaz 2 gen polimorfizmlerinin psoriasis vulgaris ile ilişkisi
XIII. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK KONGRESİ
DURSUN HATİCE GÜL,DURSUN RECEP,ZAMANİ AYŞE GÜL,YILDIRIM MAHMUT SELMAN,KULAKSIZOĞLU SEVSEN,TURHAN AHMET BÜLENT
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
20. Kronik Sodyum Selenit Uygulamasının Diyabetle Bozulmuş Kv Protein Ekspresyonu Üzerine Etkileri
XX. Ulusal Biyofizik Kongresi
Küçükbağrıaçık Y, Zamani A, Durakbaşı G, Ayaz M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Behçet hastalarında anjiyotensin dönüştürücü enzim gen ve endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmi
VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
Dursun A, DurakbaşıDursun HG, Dursun R, Bozdoğan S, İmirzalıoğlu N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. MEFV gen pyrin köprüsünün Behçet hastalarında genetik analizi
VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
Dursun A, DurakbaşıDursun HG, Zamani AG, Gülbahar ZG,Dursun R, Yakıcıer MC
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. Hematolojik ve sitogenetik olarak spontan remisyon gösteren akut miyeloblastik lösemi vakası
V. Ulusal Pediyatrik Hematoloji Kongresi
Uçar C, Çalışkan Ü, Tokgöz H, Çağan E, Zamani AG, Durakbaşı G, Acar H
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Trombositopeni ile seyreden Edwards Sendromlu bir olgu
48. Milli Pediatri Kongresi
Uçar C, Yazar A, Çalışkan Ü, Durakbaşı HG, Zamani AG
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Bir amniyosentez olgusunda Y kromozomunun büyük perisentrik inversiyonu
VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
Durakbaşı HG, Zamani AG, Acar A, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Meckel Gruber Sendromlu bir olgu
VI.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
Zamani AG, Durakbaşı HG, AydoğduKıreşi D, Gürbüz S, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Hematolojik malignansilerde sitogenetik bulgular
VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
Zamani AG, Durakbaşı HG, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Swyer James Sendromu 2 Olgunun Değerlendirilmesi
6.Yıllık Toraks Kongresi
Zamani A, Zamani AG, Durakbaşı G, Karabayır Y, Yeşildağ K
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. Amniyon sıvısı ve fetal kan örneklerinde sitogenetik bulgular
V. Ulusal Prenatal Tanı ve Genetik Kongresi
Durakbaşı HG, Zamani AG, Acar A, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. De novo 46 XY t 13 20 q22 p13 karyotipi ve kongenital sağırlığı olan bir olgu
V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
Zamani AG, Durakbaşı HG, Demirel S, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. Laboratuvarımızda saptanan dengeli ve dengesiz resiprokal translokasyonların dağılımı
7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi
Demirel S, Zamani AG, Durakbaşı HG, Çora T, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Laboratuvarımızda saptanan dengeli ve dengesiz Robertsonian translokasyonların dağılımı
7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi
Demirel S, Zamani AG, Durakbaşı G, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. 9 kromozomun perisentrik inversiyonları
7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi
Durakbaşı HG, Zamani AG, Çora T, Demirel S, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. Turner sendromu olgularında karyotipik dağılım
7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi
Zamani AG, Demirel S, Durakbaşı G, Çora T, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. Anaplastik Meningiomalı bir olgunun karyotipik bulguları
IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
Zamani AG, Durakbaşı G, Acar A, Acar O
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. Trizomi 21 ile birlikte resiprokal translokasyon t 5 12 taşıyan bir olgu
IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
Zamani AG, Durakbaşı G, Demirel S, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
37. Maternal inv9 a ilave olarak de nova t 4 22 taşıyan bir olgu
IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
Durakbaşı G, Zamani AG, Acar A, Kutlu R
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. Üreme kayıpları olan çiftlerde sitogenetik bulgular
4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi
Acar A, Demirel S, Çora T, Durakbaşı G, Acar A, Zamani A, Sayar S
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Genotoxicity of hepatitis B virus
European Human Genetics Conference (Human Genetics)
DurakbasiDursun HG, Zamani AG, Ural O, Findik D, Somuncu MN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. The effects of smoking on aneuploidy and aneuploidy frequency in infertile males a five colour FISH study
Fifth European Cytogenetics Conference (Chromosome Res)
DurakbaşıDursun HG, Zamani AG, Kutlu R, Görkemli H, Bahçe M, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. A new heritable fragile site 15q13 in a three generation family
Fifth European Cytogenetics Conference (Chromosome Res)
Zamani AG, DurakbaşıDursun HG, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
42. Dicentric chromosome 9 in an an ALL case who had t 4p 9p
Fourth European Cytogenetics Conference (Ann Genet)
Durakbaşı HG, Ucar C, Zamani AG, Çelik R, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
43. Trisomy 8 and additional iso 1q in an ALL L1 patient
Fourth European Cytogenetics Conference (Ann Genet)
Zamani AG, Ucar C, Durakbaşı HG, Çelik R, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. An ANLL M7 patient with acquired 21
Fourth European Cytogenetics Conference (Ann Genet)
Acar A, Durakbaşı HG, Zamani AG, Ucar C, Calışkan U, Çelik R
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
45. The role of chromosomal abnormalities on spontaneous abortions
Third European Cytogenetics Conference (Ann Genet)
Durakbaşı HG, Zamani AG, Acar A, Çolakoğlu M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
46. Chromosomal abnormalities in meningiomas
Third European Cytogenetics Conference (Ann Genet)
Zamani AG, Durakbaşı HG, Acar A, Acar O, Özkal E
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
47. A case with pericentric inversion of chromosome 1 and argininosuccinase lyase deficiency
Third European Cytogenetics Conference (Ann Gene).
Acar A, Durakbaşı HG, Zamani AG, Koç H
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
48. Micronucleus frequencies in buccal mucosa urothelial cells and peripheral blood lymphocytes of smokers
ESHG European Human Genetics Conference (Eur J Hum Genet)
Demirel S, Zamani AG, Durakbaşı HG, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
49. A case with mental retardation and a translocation between chromosome 6
1th European Cytogenetics Conference (Cytogenet Cell Genet)
Durakbaşı HG, Zamani A, Acar H, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
50. X ray induced micronucleus frequency assay on radiology technicians lymphocytes
2nd Balkan Meeting on Human Genetics
Demirel S, Durakbaşı G, Zamani AG, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
51. Pericentric inversion of chromosome 6
2nd Balkan Meeting On Human Genetics
Durakbaşı HG, Demirel S, Zamani AG, Çora T, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
52. Maternal pericentric inversion 7 in an adult female with inv7 p12q21 1
2nd Balkan Meeting On Human Genetics
Zamani AG, Durakbaşı G, Demirel S, Çora T, Acar A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
53. Del 12 p13 associated with IGH rearrengement in B cell acute lymphoblastic leukemia with Down syndrome
9th European Cytogenetics Conference
DurakbasiDursun HG, Tokgoz H, Tuncez E, Calışkan U, Zamani AG, Acar A, Yildirim MS
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
54. Cytotoxic T lymphocyte antigen 4 CTLA 4 gene CT60A G polymorphism is associated with psoriasis vulgaris in Turkish population
9th EADV Spring Symposium
DurakbasiDursun HG, Yilmaz O, Dursun R, Kulaksizoglu S, Zamani AG, Demirel S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
55. Increased gene copy number of MET in the bronchial mucosa of patients with malignant pleural mesothelioma
European Human Genetics Conference (Human Genetics)
Zamani AG, Zamani A, Eroğlu TF, Yildirim S, DurakbasiDursun G
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
56. A patient with de novo ring chromosome 5
8th European Cytogenetics Conference (Chromosome Res)
Acar A, Zamani AG, Yildirim MS, DurakbasiDursun HG
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
57. The G Band Pattern and Idiogram of Kangal Dog Chromosomes
2nd International Symposium of Kangal Dog
Kırıkçı K, Zamani AG, Durakbaşı G, Tepeli C
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce