Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. AHMET TURAN YÜKSEL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : ayuksel@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Ahnef bin Kays, hayatı ve şahsiyeti
MUHSİN YEŞİL
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer
Yüksek Lisans
1998
2. Abdullah b. Amir hayatı ve şahsiyeti
HALİME KÖMÜRCÜ
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer
Yüksek Lisans
1999
3. Tarık b. Ziyad hayatı ve şahsiyeti
SALİH KAYMAKCI
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer
Yüksek Lisans
2000
4. 1876 Softalar İsyanı, Osmanlı tarihindeki yeri ve önemi
SELMA ÖZÜLKÜ
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer
Yüksek Lisans
2000
5. Abbasi başşehri Samerra ve Abbasi tarihinda Samerra dönemi
HATİCE KÜPRA ERGUN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2002
6. Hâlid b. Abdullah el-Kasrî hayatı ve şahsiyeti
MAHMUT ENGİNAR
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2006
7. Malik El-Eşter (hayatı ve şahsiyeti)
YUSUF YILMAZ
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2005
8. Muhammet b. Mesleme hayatı ve şahsiyeti
YASİN KURNAZ
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2008
9. Yapılandırmacı eğitim anlayışı ışığında ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi IV. sınıf müfredatında (2007) yer alan ?din ve ahlak hakkında neler biliyoruz, temiz olalım, Kur'an-ı Kerimi tanıyalım? üniteleriyle ilgili örnek ders işlenişleri
MURADİYE SOYYİĞİTOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmenliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2008
10. Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar Devleti münasebetleri
BUKET YAŞA ŞAHİN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2008
11. İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde yaratıcılığa yolculuk
ŞERİFE MAHMUT
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmenliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2009
12. Dandanakan Savaşı ve tarihteki önemi
MOHAMMAD QASİM İBADİ
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
13. Sebep ve sonuçlarıyla Mûte Savaşı
SÜREYYA BALÇIK
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
14. Sebep ve sonuçlarıyla Huneyn Gazvesi
NURGİSSA DUİSENOV
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
15. Sebep ve sonuçlariyla Hayber Gazvesi
MOHAMMAD HANİF HAİDARY
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
16. Otrar Bölgesi ve İslâm tarihindeki önemi: VI-XIII. yüzyıllar arası
MURATBEK DARİBAY
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
17. Sosyo-kültürel ve dini açılardan Moriskoların tarihi
HÜSEYİN GÖKALP
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2010
18. İslâm tarihi kaynaklarında Türkler :Câhiliye döneminden Emevîler'in sonuna kadar
ALİ DADAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2013
19. Ceditçilik Hareketinin ortaya çıkışı ve Türkistan âlimleri üzerindeki etkisi: Mahmud Hoca Behbidi ve Münevver Kâri örneği
İZZETULLAH ZEKİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2014
20. Mısırlı tarihçi İbn İyâs el-Hanefî'nin (Ö.930/1524) Neşku'l-ezhâr fî 'acâ'ibi'l-aktâr adlı eseri'nin tahkik ve değerlendirilmesi
RAFE A.M. ADEELI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2016
21. Ebu'l-Abbâs Abdullah es-Seffâh ve dönemi (750-754)
BEHMAN CELİLOV
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2017
22. Bir İslâm şehri olarak Gazne (338/949-492/1099)
MOHAMMAD QASİM IBADİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2018
23. Süleyman Şah ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu
RABİA GÜLER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
24. Müridizm ve Kafkasya mücadelesindeki rolü
SEMİHA BABAZADE
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
25. On dokuzuncu yüzyıl siyer yazıcılığında Hz. Muhammed algısı: Ahmed Cevdet Paşa ve Mevlânâ Şiblî örneği
SENA İMANCI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
26. Hz. Ömer Dönemi'nde eğitim ve öğretim
MUHAMMET EMİN AKŞİT
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
27. Somali dervişler İslam direniş
ABDIRAHMAN SHEIKH OMAR HASSAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
28. Hz. Peygamber'in (S.A.V) savaş esirlerine muâmelesi
FATİH FİŞNE
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
29. HAMÎDUDDÎN EL-FERÂHÎ ve TEFSİRCİLİĞİ
MUHAMMED ZAFER SOYDEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
2019
30. Osmanlı Enderun Mektebi ve Alman oryantalistler Joseph Von Hammer, Johann Wilhelm Zinkeisen ve Josef Matuz'un Enderun Mektebi hakkındaki görüşleri
SÜMEYYE BÜŞRA GÜNEŞDOĞDU SARITAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
31. Haşhaşîlerin müslümanlar üzerine düzenledikleri suikastlar
MERAL CANVERENLİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
32. SAHABE COĞRAFYASI IRAK BÖLGESİ VE SAHABENİN FAALİYETLERİ
SALİH DOĞAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2020
33. EMEVİLER DÖNEMİNDE İKTİSADÎ HAYAT
SELİM ÇELİK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2020