Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. AHMET TURAN YÜKSEL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : ayuksel@erbakan.edu.tr
Projeler
1. İslam Medeniyeti Tarihi
Batılı bilim adamlarının da kabullendiği bir gerçeklik var ki o da şudur VII. Yüzyılda dünya gündemine giren İslam olgusunu ve onun ürettiği medeniyeti tarihten çıkardığınız zaman bu günkü Batı medeniyeti ve onun tetiklediği son yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin hepsi göçer. Yani dünya bu günkü yaşam konforuna ve ilerlemesine ulaşmışsa bunu biraz da İslam medeniyetine borçludur.Tabii ki bu anlayış Müslümanların her şeyi sıfırdan ürettiği anlamına da gelmemektedir. Müslümanlar o günkü dünya için tam bir paratoner görevi yapmışlar ve eski uygarlıklardan aldıkları bilgi ve teknolojileri geliştirip insanlığın hizmetine sunmuşlardır. İslam Medeniyetinin zirve yaptığı X. Yüzyıldan itibaren bu durum aynen bu şekilde gerçekleşmiştir.Bize düşen geçmişteki başarıların ve medeniyet pırıltılarının hatırlanmasıyla kalmadan insanlığı daha iyi bir hayata vesile kılacak çalışmalarla uğraşmaktır. Bu sebeple de eskilerin örneklikleri bize yol gösterecektir ve ayrıca vefa da onları hatırlatmayı gerekli kılmaktadır.Bu projede araştırmacılarla birlikte, İlahiyat Fakülteleri ve Tarih bölümlerinin Ortaçağ bölümlerinde okutulan “İslâm Medeniyeti Tarihi” adlı tek dönemlik derste okutulmak üzere hazırlanması ve kitabın “ders notları” formatında oluşturulması amaçlanmaktadır. Dipnotlar kullanmadan, çok ağır akademik üsluba kaçmadan ancak her üniteyi ünite başlığı alanında uzman bir araştırmacıya ısmarlayarak hazırlanmasını sağlamaktır.
Tamamlandı
Aktif
3. İslam Tarihi ve Medeniyeti Projesi
İslam Tarihi ve Medeniyeti alanında Türk tarihçilerinin yazdıkları bütünüyle telif bir İslam tarihidir.
Tamamlandı
Aktif
4. Bir İslam Şehri Olarak Gazne (338/949- 492/1099)
Doktora Tez Projesi
Tamamlandı
Aktif