Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. AHMET TURAN YÜKSEL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : ayuksel@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. What does history tell us from the classical period of Islam? Some moral and social examples
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2020
5. Medeniyet Kurucu OLarak Hicret
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemsiz
2018
6. Türk İslam Medeniyetine Vakıfların Yeri ve Önemi
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2002
7. Yakın Doğuda Ticaret Merkezleri ve Panayırlar
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemsiz
1994
9. el Ahkamu s Sultâniyye ye Yeni Bir Bakış Çeviri Donald P Little dan
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2004
10. Waqf Trust and Its Role in the Development of Muslim Communities
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemsiz
1997
11. Dört Halife Dönemi Olayları Karşısında Abdullah b Ömer
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2005
13. Yakın Doğu da Ticaret Merkezleri ve Panayırlar
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemsiz
1994
14. Daniel Pipes Slave Soldiers and Islam The Genesis of A Military System Bookriview
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemsiz
1996
15. İslamın Doğuşu ve Sermaye Çeviri Mahmood Ibrahim den
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemsiz
1998
16. Fütuhu l Büldan a Göre Fetihlerden Sonraki Faaliyetler
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
1999
17. Richard W Bulliet The Camel and the Wheel Kitap Tanıtımı
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2002
18. Kuruluş Döneminde Bağdat ın Ticari Yapısı ve İlişkileri
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2010
19. İlk Dönem Rivayetlerinde Sıffîn Vak ası Çeviri Mahayudin Hajji Yahya dan
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2010
20. Bir Tacir Olarak Hz Peygamber
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemsiz
2000
21. Hz Ebû Bekir Döneminde Elde Edilen Başarılar Elias Shoufany den Çeviri İSTEM 3 6 281 290 2005
YÜKSEL AHMET TURAN,Ak Murat
Ulusal
Hakemli
2005
22. Oryantalizmin Doğuşu Maxime Rodinson dan Çeviri
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2002
23. Wittek ve Avusturya Geleneği Çeviri Colin Heywood dan
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2010
24. Abbasi Hakimiyeti Döneminde Bağdat ın Sosyal ve Ekonomik Hayatından Görünümler Çeviri S B Samadi den
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2009
25. Mevlana nın Şiirinde Hz Yusuf Çeviri Annamarie Schimmel den
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2007
26. İslam Öncesi ve İslamın İlk Döneminde Medine Yesrib Pazarları Üzerine Çeviri Michael Lecker den
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2004
27. Bernard Lewis Race and Slavery in the Middle East An Historical Enquiry
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2003
28. Emeviler Döneminde Abdullah b Ömer
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2007
29. Karen Armstrong Muhammad A Western Attempt To Understand Islam Kitap Tanıtma
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2003
30. Tanrının Gazabı Çeviri Ian Bruma Avishai Margalit ten
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2007
31. Mahmood İbrahim Merchant Capital and Islam
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemsiz
1994
32. On The Nature Of The Baghdad Nizamiya Madrasa
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemsiz
1994
33. Nizam al Mulk Siyasat Namah and His Political Thought
YÜKSEL AHMET TURAN
Uluslararası
Hakemli
2004
34. İlk Müslüman Türk Devletlerinin Siyasi Kültürel ve Medeniyet Tarihi Üzerine
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemli
2001
35. Bazı Batılı Araştırmacılara Göre İlk İslam Fetihleri
YÜKSEL AHMET TURAN
Ulusal
Hakemsiz
1996