Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. AHMET TURAN YÜKSEL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : ayuksel@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. , Hz.Peygamber (S.A.V.)’in Mekke’yi Fethi ve Bütün İnsanlığa Mesajları
Mekke’xxnin Fethi
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Türkçe
2. Bir İslam Alimi ve Bilim Tarihçisi Olarak Prof.Dr.Fuat Sezgin (1924-2018)
2019 Prof.Dr.Fuat Sezgin Yılı Etkinliği
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Türkçe
3. Fuat Sezgin’in Bilim Tarihindeki Yeri ve Önemi
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Fuat Sezgin Yılı Etkinliği
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Türkçe
4. İslâm Bilim Tarihçisi Prof.Dr.Fuat Sezgin’in (1924-2018) Bilim Tarihindeki Yeri
NEÜAKİF, Prof.Dr.Fuat Sezgin Paneli
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Türkçe
5. Bir Bilim Tarihçisi Olarak Prof.Dr.Fuat Sezgin (1924-2018)
Karamanoğlu Mehmet Bey Ünivesrsitesi. Prof.Dr.Fuat Sezgin Paneli
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Türkçe
6. Medeniyet Tarihimizden Örneklerle Adalet ve İhsan
Ailede Adalet ve İhsan
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. The Foundation of Waqf and Its Development in the Islamic Civilisation
AN INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAQF AND HIGHER EDUCATION
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
8. Doç Dr Saffet Sancaklı nın Hz Peygamber in Medine de Tesis Ettiği Kardeşleştirme Muahat Projesinin Günümüz Bireysel ve Toplumsal Hayat Açısından Önemi ve Analizi başlıklı tebliğin müzakeresi
Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü Sempozyumu
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Prof Dr Adnan Demircan ın Hz Peygamber in Hayatını Doğru Öğrenmenin Evrensel Barış Açısından Önemi Başlıklı Tebliğin Müzakeresi
Nebevi Mesajın Evrenselliği Siret Sempozyumu
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu VII Oturum Başkanlığı
Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
11. Prof Dr Ramazan Altıntaş ın Tebliğ Müzakeresi
Hz.Peygamber ve İnsanlık Onuru
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
12. İlk Dönem İslam Tarihinde Bilim Tarihi Açısından Diyarbakır İle İlgili Bazı Tespitler
1.Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Türk İslam Medeniyetinde Vakıfların Önemi ve Fonksiyonları
Yoksulluk Sempozyumu
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Kuruluş Döneminde Bağdat ın Ticari Yapısı ve Ticari İlişkileri
İslam Medeniyetinde Bağdat (Medinetü's-Selam) Uluslarası Sempozyum
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Nizamülmülk ve Selçuklu Blim ve Düşünce Hayatındaki Yeri
II.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
16. Kerbela Vak as ında Ubeydullah b Ziyad ın Rolü Üzeriene
Uluslararası Kerbela Sempozyumu
YÜKSEL AHMET TURAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe