Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. SEDAT ŞENSOY

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

E-posta : ssensoy@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Abdulkerim el-Mikdâd’ın Fahîhu’l-Vahşe Adlı Öyküsü
ŞENSOY SEDAT
Uluslararası
Hakemli
2019
2. İbn Şeref el-Kayravânî’nin Şiirlerinde Şikâyet Teması
ŞENSOY SEDAT,KÜÇÜKSARI MÜCAHİT
Uluslararası
Hakemli
2019
3. Suriye Öykücülerinden Züheyr eş-Şelebî Hamidiye’deki Çığlık İsimli Öyküsü
ŞENSOY SEDAT
Uluslararası
Hakemli
2019
4. Ömer el Hammûd un Sukûtu Hirakle Adlı Öyküsü
ŞENSOY SEDAT
Ulusal
Hakemli
2013
5. el Minvâlü n nahvî el Arabî Kırâ e lisâniyye cedîde İzzeddin Mecdûb Dâru Muhammed Ali el Hâmî Sûse Tunus 1998
ŞENSOY SEDAT
Ulusal
Hakemli
2001
6. Belâgat Geleneğinde Aklî Mecaz Tartışmaları
ŞENSOY SEDAT
Ulusal
Hakemli
2002
7. Hatîb el Kazvînî de Fesâhat ve Belâgat Kavramları
ŞENSOY SEDAT
Ulusal
Hakemli
2007
8. Lügavî Anlamın Tespiti Veysî nin Fîrûzâbâdî ye Karşı Cevherî yi Müdafaası
ŞENSOY SEDAT
Ulusal
Hakemli
2003