Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
15.08.2023

2023 YKS ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerimizin Dikkatine

SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ;

Kayıt işleminizin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz; Kayıt işleminizi üç farklı şekilde yapabilirsiniz;
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

A) E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT;
 
Tüm PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet şifresi ile 28 Ağustos 2023 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında 
https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kaydınızı online yaparak elektronik kayıt belgenizi alabilirsiniz.
 

* E-Devlet üzerinden kayıt işleminin nasıl yapılacağını görmek için tıklayınız.  
 
E-Devlet üzerinden kayıt yapan ikinci öğretim öğrencilerimizin öğrenim ücretlerini 10 Eylül 2023 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Öğrenim ücreti ödeme işlemlerinizi öğrenci numaranız ile Vakıfbank Şubeleri, ATM'leri ve Vakıfbank İnternet Bankacılığından kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. (Öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencileri öğrencilik haklarından faydalanamayacaktır) 
 

Öğrenci Numaranızı ve ödemeniz gereken öğrenim ücreti miktarını öğrenmek için tıklayınız. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) ŞAHSEN KAYIT; 
 
E-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrencilerimizin 28 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 Cuma günü Saat 17.00’ye kadar kayıt hakkı kazandıkları akademik birimin öğrenci işlerine aşağıda istenen belgeler ile birlikte şahsen başvurmaları halinde kayıtları yapılacaktır.


Akademik Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.
 
Kayıt için Gerekli Belgeler
 
1-) Lise (ortaöğretim) diplomasının aslı. Diplomasını kaybeden öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim kurumundan diploma kayıp belgesi almaları gerekmektedir. (2008 ve önceki yıllarda mezun olanlar için geçerlidir.) 
 
2-) İkinci üniversite katkı payı ya da ikinci öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretini ödendiğine ilişkin dekont. (Öğrenim ücreti ödeme işlemlerinizi öğrenci numaranız ile Vakıfbank Şubeleri, ATM'leri ve Vakıfbank İnternet Bankacılığından kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.) 
 

Öğrenci Numaranızı ve ödemeniz gereken öğrenim ücreti miktarını öğrenmek için tıklayınız. 
 
3-) Askerlik durum belgesi. (29 yaş ve üzeri öğrenciler için geçerlidir.)
 
4-) Havacılık Yönetimi Programını kazanan öğrencilerin aşağıda belirtilen özel koşulları sağladıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir;
a-) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
b-) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınmış olmak şartıyla heyet raporu. (İşitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.)
 
5-) Özel Güvenlik ve Koruma Programını kazanan öğrencilerin aşağıda belirtilen özel koşulları sağladıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir;
a-) 5188 Sayılı Kanunun 10.Maddesinin  (d) bendi gereğince ilgili makamlardan ya da e-devletten alınacak Adli Sicil Kaydı belgesi.
b-) 5188 sayılı Kanun’un 10.maddesinin “Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak” hükmünü amir olan (f) bendi ile ilgili Yönetmeliğin “Sağlık Şartları” başlıklı 18.maddesi gereğince tam teşekküllü bir hastaneden (bir devlet ya da üniversite hastanesinden ya da özel bir hastaneden) alınacak “Sağlık Kurulu Raporu”. (Sağlık Kurulu Raporu’nun karar kısmına “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ya da “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur” şeklinde kesin karar yazılmış olmalıdır. Kesin kararın yazılı olmadığı Sağlık Kurulu Raporları kabul edilmeyecektir. Sağlık Kurulu Raporunun teslim edileceği tarih itibarıyla, son bir yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinin d ve f Bentleri 
Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır: 
d) (Değişik: 2/1/2017- KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18. Maddesi Sağlık Şartları
Madde 18- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.
c) (Değişik: RG-11.9.2011-28051) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.
d) Kulak Burun Boğaz(KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

C) E-KAYIT; 
Üniversitemiz programlarına kayıt olacak ancak e-devlet üzerinden kayıt işlemi yapamayan adayların kayıt taleplerini e-devlet sisteminde Üniversitemizce sunulan hizmetler kısmında yer alan “Üniversite Bilgi Sistemi” alanındaki “Talep Destek Sistemi” üzerinden bildirmeleri ve Üniversitemizce kayıt için istenen belgelerin asıllarını eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta ilgili akademik birime sunmaları koşulu ile e-kayıt yaptırabileceklerdir.
 

E-Kayıt kılavuzu için tıklayınız.
 
Not: Üniversitemizi yeni kazanan engelli öğrencilerimiz ayrıntılı bilgi için 0332 323 82 20 / 5789 numaralı telefonu arayabilirler.
 
Öğrenci Numaranızı ve ödemeniz gereken öğrenim ücreti miktarını öğrenmek için tıklayınız. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KYK Yurt Başvuruları 
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yer alan açıklamalar doğrultusunda E-devlet üzerinden yapılmaktadır. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUAFİYETSINAVLARI
 
* Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı İçin 
Tıklayınız. 
 
* Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Muafiyet (İngilizce-Almanca-Arapça) Sınavı İçin 
Tıklayınız. 
 
* 1. Sınıf Öğrencilerimizin Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı İçin 
Tıklayınız. 
 
* İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Başvuruları İçin 
Tıklayınız. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------