Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
09.05.2022

NEÜYÖS-2022 ( Yabancı Öğrenci Kabul Sınavı / Foreign Student Admission Exam)


Üniversitemiz senatosunun aldığı karar gereği NEÜYÖS yurt içi sınav merkezi başvuruları 18 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. / With the decision of the Senate of our University, the applications for the domestic exam centres have been extended until 18 May 2022.


Yabancı Öğrenci Kabul Sınavı Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız

Click For Foreign Student Admissions Exam Application Guide

Başvuru İçin Tıklayınız / Click to apply