Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
26.02.2020

2020-2021 Mevlana Eğitim Hareketliliği Başvuruları Başladı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

 • Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.
 • Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.
 • Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.
 • Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde aldığı derslerden başarılı olduğu sürece herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.
 • Mevlana Değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.
 • Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Burslar YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda ödenebilir.
 • Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %80'i ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ŞARTLARI

 • Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00 olması
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin not ortalamasının 3,00/4,00 olması
 • Eğitim Dili İngilizce olan üniversiteler için dil yeterlilik belgesi. Dil Belgesi olmayan öğrencilerimiz için tarihi daha sonra duyurulacak bir dil sınavı Koordinatörlüğümüz tarafından yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri ayrıca belirtilecektir.
 • Başvurular değerlendirilirken %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması esas alınarak sıralamalar belirlenecektir.
 • Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlık ve bilimsel hazırlık döneminde olan öğrenciler esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar
 • Öğretim elemanları: - 25.02.2015 Tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı uyarınca, 2015-2016 akademik yılından geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar yurt dışına gidecek öğretim elemanı hareketliliğinin durdurulmasına karar verilmiştir. (Herhangi bir değişiklik olması durumunda üniversitemizin ana sayfasında duyuru yapılacaktır.)

 

ÖNEMLİ NOT:

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,23.01.2019 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için bazı koşullar kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci değişimi gerçekleştirilmesini uygun görmüştür.
 • Bu karara göre, 2020-2020 eğitim-öğretim yılı için bazı ülkeler ve alanlar Mevlana Değişim Programı kapsamından çıkarılmıştır.
 • Başvuru yaparken bu kriterleri dikkate almanız gerekmektedir.
 • Karar için tıklayınız.
 • Not 2: Başvuru yaptığınız üniversitler ile olan anlaşmalarımız öğrencilerin başvuru yaptığı sırada ya da sonrasında süresi dolabilir veya anlaşma fesh edilebilir. Buna ek olarak yetersiz kontenjan nedeni ile seçtiğiniz üniversiteden farklı bir üniversiteye gönderebilirsiniz bu nedenle mücbir sebepler dolayısı ile oluşabilecek sorunlar karşısında koordinatörlük değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Son başvuru tarihi 10 Mart 2020 olarak belirlenmiştir.
 • Not 3: ingilizce haricinde farklı bir dilden dil sınavına girecek adaylar başvurularını yaptıktan sonra [email protected] adresine gireceği dili bildiren bir bilgilendirme maili atmaları gerekmektedir. Yeterli sayıya ulaşıldığı takdirde farklı bir dilden sınava girmek mümkün olacaktır.

 

Adayların öğrenim görebileceği ülke ve üniversiteleri görmek için tıklayınız.

Yabancı Dil Sınavı Mevlana Koordinatörlüğü tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte gerçekleştirilecek olup başvuru formlarının imzalı bir nüshasını adayların sınava gelirken getirmeleri gerekmektedir. Başvuru formu aynı zamanda sınav giriş belgesi niteliği taşıyacaktır.

ÇOK ÖNEMLİ NOT: Adaylar Başvuru Formlarındaki fotoğraf yükleme bölümüne daha önceki başvurularında kullanmış olduğu üzere vesikalık fotoğraf koymakla yükümlüdür. Fotoğrafın arkasında herhangi bir manzara,cafe vs bulunmaması gerekmektedir. Aksi Halde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.