Meram Tıp Fakültesi

Temel Değerler

Temel Değerlerimiz

 • Adalet
 • Akademik özgürlük
 • Akılcılık
 • Bilimsellik
 • Etik ilkelere bağlılık
 • Güncellik
 • İş birliği
 • Kalite
 • Katılımcılık
 • Sürdürülebilirlik
 • Şeffaflık
 • Toplum yararı
 • Yaratıcılık
 • Yenilikçilik

 

Hedeflerimiz

 • Fiziksel yapının iyileştirilmesi
 • Araştırma - geliştirme süreçlerinin yönetilmesi
 • Eğitim ve öğretimde sürdürülebilir başarının sağlanması
 • İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
 • Kurumsallaşma ve destek süreçlerinin iyileştirilmesi
 • Uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi