Meram Tıp Fakültesi

Yeni Öğrenci Kayıt Formları

Yeni Kayıt Formu

Yeni Kayıt Dosyası

Yeni Kayıt Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt İçin Gereken Belgeler

1. Lise Diplomasının Aslı veya Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesinin Aslı
2. 12 Adet Resim (4,5 Cm. x 6 Cm.)
3. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
4. Adres Bildiren Belge
5. ÖSYM Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı
6. Askerlik Belgesi(1990 ve Öncesi Yıllarda Doğmuş Erkek Adaylar İçin Tecil Belgesi)
7. Yukarıdaki Formlar Tam ve Eksiksiz Doldurulup Çıktısı Alınarak Getirilecektir.

NOT: Yukarıda Belirtilen Belgelerle Öğrencinin Şahsen Kayıt Merkezinden Kayıt Yaptırması Gerekmektedir. 

Kesin Kayıt Tarihi : 03 Eylül – 07 Eylül 2012