Meram Tıp Fakültesi
01.04.2020

2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişim ve etkileşimde kısıtlılık, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile karakterize nörogelişimsel bozukluktur. Son yapılan çalışmalara göre her 54 çocuktan birinde otizm görülmektedir. Otizmin sebebi hala tam olarak bilinmemektedir. Otizmde erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Yoğun ve sıkı bir eğitimden fayda görmektedirler. Tedavide hedef, çocuğun potansiyel fonksiyonel becerilerinin geliştirilmesi ve arttırılmasının yanı sıra çeşitli patolojik davranışların azaltılmasıdır.

Hangi durumlarda otizmden şüphelenmeliyiz?- Konuşması hiç yok ya da yaşıtlarında az ise,- Göz teması az ise,- Seslenince adına bakmıyorsa,- Çocuğun gelişim seviyesine uygun akran ilişkileri geliştirmede zorlanıyorsa,- Oyuncaklar ile amacına uygun olarak oynayamıyorsa,- Başkaları ile keyifli ilgi alanı (oyun vb) veya başarılarını spontan paylaşamıyorsa,- Başkalarının dikkatini ilgilendiği nesnelere yöneltmiyor ya da işaretletmiyorsa- Sosyal ve duygusal etkileşimde bulunmuyorsa,- Amaca uygun olmayan, anlamsız, tekrarlayıcı davranışları varsa (ellerini çırpmak gibi)
- Sorulan sorulara tekrarlayıcı sözcük ve cümleler ile cevap veriyorsa,- Kalabalık ve gürültülü ortamlarda rahatsız oluyorsa,- Yeni ve yabancı ortamlarda huzursuzluk yaşıyorsa,
Yukarıdaki belirtilerden bir ya da birkaçı varsa bir çocuk psikiyatri hekimine başvurmanız iyi olacaktır