Selçuk Tıp Dergisi, EBSCO ve ULAKBİM'de

Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini tarafından taranan Selçuk Tıp Dergisi, mayıs 2018 itibariyle EBSCO ve ULAKBİM (Türk Atıf Dizini) indekslerine de girmiştir.