Meram Tıp Fakültesinde Sağlıkta Şiddet Konuşuldu

Meram Tıp Fakültesi ve Konya Tabip Odasının ortaklaşa düzenlediği “Sağlıkta Şiddet, Hukuki Durum ve Haklarımız” Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

MTF Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev yaptığı konuşmada toplumda yaşanan insanlık erozyonuna dikkat çekerek; “Hekim arkadaşlarımız kendilerine başvuran hastaların dertleriyle dertlenmeliler. Şiddetin sebebi yetişmemizdeki eksiklikten kaynaklanabilir veya başka sebepleri olabilir. Bizim böyle durumlarda başımıza her ne gelirse hakkımızı nasıl, nerede savunacağımızı bilmemiz gerekiyor. O nedenle bu toplantı cesaretlenme toplantısı olacak diye düşünüyorum.” dedi.

Konya Tabip Odası Başkası Dr. Seyit Karaca ise sağlıkta şiddet hakkında istatiksel bilgileri dinleyenlere sunduğu bir konuşma yaptı. Son yıllarda, hastane sayılarındaki artışa ve hekim başına düşen nüfus sayısına da değinen Karaca, alanda yetişmiş elemanın önemli olduğunun da altını çizdi.

Sağlıkta şiddet gibi bir konuyu gündeme yaşanan acı olayların getirdiğini söyleyen Karaca; “Meslektaşlarımız bıçaklanıyor, dövülüyor, hatta şehit ediliyor. Yüzde 73 meslektaşımız sözel, fiziksel şiddete uğramış. Bunların içinde yüzde 70’lik bir kesim adli mercilere başvurmamış. Eksiklerimizi nasıl kapatırız, mesleki etkinliklerimizi nasıl geliştiririz diye düşünmemiz lazım.” diye konuştu.

MTF Hastane Kalite Birimi Sorumlusu Türker Acar ise konuşmasında Beyaz Kod konusunda bilgi verdi. Acar, Beyaz Kodun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında kullanılan acil durum yönetim aracı olduğunu kaydetti. Acar; “Sağlık çalışanları şiddete maruz kaldıklarında yeterli müdahale edilmesi, güvenlik gücü desteği sağlanarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kuruluşlarına bildirilme işleminin yapılması için oluşturulmuş bir sistemdir.” dedi.

Çalışan güvenliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Acar, uygun yöntem ve tekniklerle güvenli çalışma ortamlarının sağlanabileceğinin altını çizdi.

Konya Tabip Odası Hukuk Müşaviri Av. Hasat Murat Güçlü de sağlık personellerinin kutsal bir iş yaptıklarına dikkat çekerek; sağlığın değişik alanlarında faaliyet gösteren kurumların hukuki hizmetlerini yürüttüklerini söyledi. Güçlü, sağlık personeline karşı şiddetten doğan cezai yargılamalar, tazminat sorumlulukları gibi konularda dinleyenleri bilgilendirdi.

Konya Tabip Odası avukatı Ömer Faruk Seleş ise, hekim hasta ilişkisi, hasta hakları gibi konulara değindiği bir konuşma yaptı. Hasta hekim ilişkisinin doğru yürütülmesi gerektiğini kaydeden Seleş, hastaların ve hekimlerin hak ve hükümlülüklerini bilmeleri gerektiğini sorunların bu şekilde aza indirgenebileceğini ifade etti.

Dinleyenlerin hukuki konuda merak ettiklerini avukatlara sormalarının ardından program sona erdi.