Meram Tıp Fakültesi
13.04.2017

Doçentlik Ünvanı

 

Doç. Dr. Hatice Gül DURSUN

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr. Gökhan CÜCE

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr. Z.Işık SOLAK GÖRMÜŞ

Fizyoloji Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr. Abdullah İÇLİ

Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

 

Doç.Dr. Munise DAYE

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

 

Tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.

 

Prof.Dr. Celalettin VATANSEV

Dekan