Meram Tıp Fakültesi
06.03.2019

KONYA MİKROCERRAHİ GÜNLERİ (13-14 Nisan 2019)

 

http://www.konyamikrocerrahi.tk

 

13-14 Nisan 2019 tarihinde Prof.Dr. Nedim Savacı’nın Başkanlığında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 

Konya Mikrocerrahi Günleri 

Program

13 Nisan 2019 Cumartesi

09:30 Açılış

09:45 Prof.Dr.Türker Özkan’a Teşekkür Plaketi Verilmesi

10:00 Prof.Dr.Türker Özkan Türkiye’de Mikrocerrahi Uygulamaların Tarihi Gelişimi

10:15 Panel, Mikrocerrahide Sınır Var mı? Gelecek Nereye? 

Oturum Başkanı Dr.Şakir Ünal

  • Fatih Kabakaş  Ekstremite Degloving Yaralanmalarında Perforatör Damar Onarımı ile Revaskülarizasyon
  • Süleyman Taş    Süperince DİEP Flep
  • Alper Aksoy Elde Sınırlı Defektlerde Süpermikrocerrahi Bize Ne Vaat Ediyor?
  • Berkan Mersa Parmak Cilt Avulsiyon Amputasyonları

11:15 Kahve Arası

11:30 Panel, Çocuklarda Mikrocerrahi 

Oturum Başkanı Dr.Mehmet Dadacı

  • Arif Türkmen Çocuklarda Serbest Flepler
  • Ali Emre Aksu Doğumsal El Anomalilerinde Mikrocerrahi Disseksiyon

12:00 Yemek Arası

13:30 Panel, Başparmak Rekonstrüksiyonu 

Oturum Başkanı Dr.Nedim Savacı

-Murat Sinan Engin Pollisizasyon

-Erhan Sönmez Ayaktan Ele Parmak Transferi

-Bilsev İnce Başparmak Rekonstrüksiyonunda Alternatif Çözümler

14:15 Kahve Arası

14:30 Panel, Eve Götürülecek Dört Flep 

Oturum Başkanı Dr.Zekeriya Tosun

-Şakir Ünal Serbest Fibula Flebi

-Mehmet Veli Karaaltın Serbest Latissimus Dorsi Flebi

-Bülent Saçak Serbest  Anterolateral Uyluk Flebi

-Burak Özkan Serbest Gracilis Flebi

18:00 Akşam Yemeği

19:30 Semazen Gösterisi

14 Nisan 2019 Pazar

08:30 Panel, Sinir ve Tendon Transferleri 

Oturum Başkanı Dr.Osman Akdağ

-Nebil Selimoğlu Üst Ekstremite Cerrahisinde Sinir Transfer Seçenekleri

-Gökçe Yıldıran Üst Ekstremitede Tendon Transferleri

-Alper Burak Uslu Ulnar Sinir Palsisinde Tendon Transferi

09:15 Kahve Arası

09:30 Panel, Replantasyonlar 

Oturum Başkanı Dr.Zeynep Altuntaş

-Hakan Uzun Çocuklarda Major Replantasyonlar

-Mehmet Dadacı Major Replantasyonlara Yaklaşım

-Selman Hakkı Altuntaş Çoklu Parmak Replantasyonları

-Serhat Yarar Tip Replantasyonları

10:30 Kahve Arası 

10:45 Panel, Mikrocerrahi Eğitimi, Sorunlar, Çözüm Önerileri 

Oturum Başkanı Dr.Bilsev İnce

-Bülent Saçak Asya (Taiwan) Mikrocerrahi Deneyimlerim

-Erol Kozanoğlu Yurtdışı Mikrocerrahi Kursu Deneyimlerim

-Mustafa Kürşat Evrenos Mecburi Hizmette Karşılaşılan Zorluklar

-İlker Uyar Mikroskopsuz, Sutursuz Mikrocerrahi

Serbest Mikrofon

12:00 Kapanış

 

13-14 Nisan 2019 tarihinde Prof.Dr. Nedim Savacı’nın Başkanlığında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya’da gerçekleştirilecektir.