Meram Tıp Fakültesi
06.06.2022

2021 Yılı Yandal Uzmanlık Sınavında (YDUS) Fakültemize Yandal Araştırma Görevlisi olarak başlayacaklardan istenecek belgeler.

Kayıt Tarihleri :   06.06.2022 tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde.
Son Başvuru  :   17.06.2022  tarihi mesai saati bitimine kadar

*Kurumlarda Sözleşmeli Çalışanlar Açıktan Atanacaklar Gibi Belge Hazırlayacaklar.

 

AÇIKTAN ATANACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1. Dilekçe Tıklayınız*
2. Özgeçmiş
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.YDUS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı Olabilir)
5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi
6- Uzmanlık Belgesi (Aslı Gibidir) yoksa Uzmanlık Sınav Tutanağı (Aslı Gibidir)
7. Askerlik Terhis Belgesi veya Bedelli Muafiyet Belgesi veya Tecil Belgesi (Tecil Belgesi Son 6 Ay)
8. Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı olabilir)
9. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu)  
10. Fotoğraf (12 Adet)
11. Kamu Kurumlarında daha önce görev yapmış olanlardan en son görev yaptıkları kurumlardan alacakları hizmet belgesi

12. Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği (e-devlet çıktısı olabilir)

 

NAKLEN TAYİN OLACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1. Dilekçe Tıklayınız*
2. Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. YDUS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı Olabilir)

5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

6. Uzmanlık Belgesi (Aslı Gibidir) yoksa Uzmanlık Sınav Tutanağı (Aslı Gibidir)

7. Askerlik Terhis Belgesi veya Bedelli Muafiyet Belgesi veya Tecil Belgesi (Tecil Belgesi Son 6 Ay)

8. Fotoğraf (12 Adet)
9. Şu anda görev yaptıkları kurumdan alacakları görev belgesi
10. Hizmet belgesi

11. Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği (e-devlet çıktısı olabilir)

12. Adli sicil kaydı (e-devlet çıktısı olabilir)

 

YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENECEK BİLGİLER:
1. Dilekçe  Tıklayınız*
2. Özgeçmiş
3. YDUS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı Olabilir)

4. Uzmanlık Diploması (Aslı Gibidir) veya Çıkış Belgesi-Diplomalarını Türkiye Dışındaki Bir Tıp Fakültesinden Mezun Olarak Alan Adayların T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Alacakları Denklik Belgesi
5. Mesleki Konuları İzleyebilecek Düzeyde Türkçe Bildiklerini Gösteren Resmi Bir Sertifika
6. Vizesi Alınmış Geçerli Pasaportun  Türkçe Tercümesi 
7. Maaş Alamayacak Adayların Oturma İzni Alabilmeleri İçin Öğrenimleri Süresince Kendilerine Burs Verileceğinin veya Türkiye’deki Giderlerinin Karşılanacağını Belirten Bir Belge,  Taahhütname
8. Sağlık Kurulu Raporu ( Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu)

9. Fotoğraf (12 Adet)

**Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir
**Hastane yerleşkesi içerisinde bulunan Vakıfbank şubesinden maaş hesabının açtırılması gerekir.

BİLGİ İÇİN: 0332 223 65 04- 0332 223 62 44 (PERSONEL ŞUBESİ)