Primer İmmün Yetmezlik (PİY) Tanı ve Tedavisi Eğitim Toplantısı

Avrupa İmmün Yetmezlikler Derneği İmmün Yetmezlik Eğitim Birimi (J Project) “Türkiye Temsilcisi” olarak “fakültemiz öğretim üyeleri” tarafından organize edilmesi planlanan Batman J Project Eğitim Toplantı broşürü aşağıda sunulmuştur. Bilgilerinize.