Maden Mühendisliği,  ilgi alanı nedeniyle,  geniş bir mühendislik disiplini gerekmektedir. Bu yüzden, bölümümüz, bilgisayar kullanabilen, karşılaştığı mühendislik sorunlarına analitik ve rasyonel çözümler getirebilen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen bunları kendi alanına uyarlayabilen,  sosyal niteliklere sahip, madenlerin işletilmesi ve zenginleştirilmesi konularında bilgi sahibi, çok yönlü maden mühendislerini yetiştirmeyi hedeflenmektedir. Bölümümüzde, Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Anabilim dalları mevcuttur.

Bölümün misyonu:  Yeraltı zenginliklerimizin ülke ekonomisine katkısı elzemdir. Misyonumuz, Maden işletme, Cevher ve kömür hazırlama konularında yetkin,  madencilik endüstrisindeki işletme mühendisliği, teknik görevlerde yetki ve sorumluluk yüklenebilecek nitelikte,  madencilikteki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri izleyebilen, uygulayabilen, aktüel bilgi teknolojilerini kullanabilen, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatındaki hukuk kurallarını ve mühendislik etik ilkelerini bilen ve onlara saygılı,  çevreye duyarlı, karşılaştığı mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözümleme becerisine sahip,  iletişim yeteneği gelişmiş, takım çalışmasına yatkın,  sosyal ve kültürel konularda da bilgili maden mühendislerinin yetiştirilmesidir.

Bölümün vizyonu: Ulusal ve uluslararası madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu gereksinimlere cevap verebilen, üniversite-endüstri işbirliğine dayalı, çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten uluslararası ölçüde saygın bir maden mühendisliği bölümü olmaktır.

İş İmkânları: Mezunlarımızın çalışma alanları başlıklar halinde, Kömür, metalik maden ve endüstriyel hammadde yataklarının çeşitli yöntemlerle (galeri, kuyu, sondaj, jeofizik gibi) aranması, Maden yataklarının teknik esaslar çerçevesinde, güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlı bir şekilde işletilmesi ve zenginleştirilmesi, çeşitli amaçlara yönelik yeraltı kazıları (ulaşım, depolama, sığınak gibi), işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının planlanması ve yönetimidir. 

Maden mühendisleri kamu sektöründe başta TKI, TTK, ETİ Maden, MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde akademisyen olarak; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile ilgili mühendislik şirketlerinde çalışabileceklerdir. Ayrıca, mezunlarımız madencilik alanında gelişmiş ülkelerde iş bulmaları söz konusu olup,  madencilik ile ilgili her türlü faaliyette danışman ve teknik nezaretçi olarak görev alabileceklerdir.