Turnitin + iThenticate 2018-2020

 

27/11/2017 tarihinde EKUAL kapsamına alınması yönünde karar alındığı bildirilen Turnitin + iThenticate sistemleriyle ilgili nihai mutabakat, lisans anlaşmasında yer almasını istediğimiz bazı maddelerle birlikte, mevcut üyelerin sarkan abonelikleri ve peşin ödemelerden kaynaklı sorunlara çözümler bulma nedeniyle, 29/12/2017 tarihinde sağlanabilmiş ve ilgili dokümanlar, aynı gün, TÜBİTAK Strateji Daire Başkanlığı ve Hukuk Birimlerinin onayına sunulmuştur. Söz konusu onay sürecinin 10 gün içinde tamamlanması ve lisans anlaşmasının imzalanması hedeflenmektedir.