Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Paydaş İlişkileri Komisyonu

Kurumsal Kalite Geliştirme süreçlerinin en temel unsuru paydaş ilişkilerinin etkin bir biçimde yürütülerek üniversitenin yönetimsel karar alma süreçlerine katkı vermelerinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda Paydaş İlişkileri Komisyonunun görevleri kurumsal yönetim süreçlerine dış paydaşların etkin katılımının sağlanması için iletişim sistemleri ve organizasyonları kurmak ve üniversitede yürütülen süreçlere daha fazla dış paydaş desteğinin sağlanması için kurumsal protokollerin yapılmasını sağlamaktır.
Paydaş İlişkileri Komisyonu Üyeleri:
  1. Komisyon Başkanı:
  2. Üye
  3. Üye: