Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Yönetim

Kurumsal Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü faaliyetlerin etkin bir biçimde yürütülmesi ve kurumsal motivasyonun sağlanması için rektörlük makamının liderliğinde yürütülmektedir. Buna göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü üst yapılanması aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü koordinatör yardımcıları aşağıdaki gibidir;
  • Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İYİBİLDİREN
  • Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Abdulla Erdal TÜMER