Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Süreç Yönetimi Komisyonu

Süreç Yönetimi Komisyonu kurumsal stratejik plan dahilinde belirlenmiş olan amaç, strateji ve hedeflerin birimler ve bireyler bazında nasıl yürütüldüğüne ilişkin Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi desteğinde düzenli olarak izleme ve raporlamadan sorumludur. Bu komisyon;
  • Kalite Elçileri biriminin oluşturularak birimlerdeki kalite geliştirme faaliyetlerinin organize edilmesi,
  • Süreçlerin performanslarının izlenmesi ve iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi,
  • Süreç İyileştirmelerinin yürütülmesi ve
  • İhtiyaç olan süreçlerin güncellenmesi,
  • İç değerlendirme komisyonlarının kurularak kurumsal iç değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi faaliyetlerinden sorumludur.
Süreç Yönetimi Komisyonu Üyeleri:
  1. Komisyon Başkanı:
  2. Üye
  3. Üye: