Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

İcra Komisyonları

NEÜ Kurumsal Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü icra komisyonları 3 farklı biçimde yapılandırılmıştır. Her bir komisyon 3’er kişilik ekiplerden oluşmaktadır. Bu komisyonlar oluşturulurken yetkinlik ve çalışma yeterlilikleri ön plana alınmalıdır. İcra Komisyonları aşağıdaki gibidir;
  • Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu,
  • Süreç Yönetimi Komisyonu,
  • Paydaş İlişkileri Komisyonu,
Komisyonların çalışma usul ve esasları oluşturularak kurumsal yetki ve sorumluluklara yönelik Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönergesi Senato kararı sonrasında yayımlanmıştır.