Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Organizasyon Şeması

Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetimsel kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumsal bir yapı oluşturulması için eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal fayda ve yönetimsel süreçlerinin gelişimine yönelik koordinatörlük yapılanması oluşturulmuştur. Bu yapı Rektörlük makamının liderliğinde, idari ve bilişim al yapısının kurulduğu ve Kurumsal Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünün alt komisyonları (Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu, Süreç Yönetimi Komisyonu, Paydaş İlişkileri Komisyonu) şeklindedir. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu süreçlerine uygun olarak oluşturulmuş Kalite Komisyonu ile bütünleşik bir biçimde faaliyetlerini yürütmektedir.