Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu

STAJ hk.

Sevgili öğrencilerimiz,

2021 Yılı yaz stajı uygulaması aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

 

 • Her öğrenci, Bölüm başkanlığının uygun görüşü ile bulunduğu ildeki/ilçedeki kurumlarda/birimlerde staj yapabilecektir.
 • Öğrenciler stajlarını, 26 Temmuz 2021 Pazartesi ile 27 Ağustos 2021 Cuma tarihleri arasında 25 iş günü olarak yapacaklardır. Staj için dönemler belirlemiş olan Resmî kurumlarda staj yapmak isteyenler, Bölüm başkanlığı ile görüşerek uygun bir dönem kararlaştırabilirler.
 • Öğrencilerin;
  • Staj Başvuru Formu (EK – 3),
  • Nüfus Cüzdanı/Yeni Kimlik Kartı fotokopisi,
  • Sigorta durumunu gösterir belge (aktif olarak sigortası yatanlar için)
evraklarını eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, en geç 9 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir.
 
 • Öğrencilerin staj yapacakları yerde ücret ödemesi yapılacaksa; EK – 4’te verilen belgenin doldurularak, aldıkları ücreti gösteren banka dekontu ile birlikte, stajın bittiği tarih itibariyle ay sonundan önce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir.
 
 • İmzasız veya eksik olarak gönderilen başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Stajın değerlendirilmesi süreci;
 • Mezun durumda veya yatay/dikey geçiş yapacak olan öğrencilerin staj dosyalarının teslim alınması ve mülakatlarının yapılması, öğrencilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda kararlaştırılan tarihlerde (bu tarihler web sitemiz üzerinden duyurulacaktır),
 • Diğer öğrencilerin staj dosyalarının teslim alınması ve mülakatlarının yapılması, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminin 2. haftasında (bu tarih kesinleştiğinde yine web sitemiz üzerinden duyurulacaktır),

yapılacaktır.

(NOT: Başvuru evraklarınızı PTT Kargo ile, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu belirterek %50 indirimli gönderebilirsiniz.)

Kargo Adresi: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Toros Mah. Üniversite Cad. No:6 Ereğli/KONYA


BELGELER:
Staj Başvuru Formu (EK - 3) için tıklayınız. (Bu formdaki öğrenci bilgilerini girerek, tarih-öğrenci imzası kısmını da mutlaka doldurunuz. İşyeri bilgilerini girip, Mühür veya Kaşe basıldıktan sonra imzalatarak Müdürlüğümüze gönderiniz. Öğrenci veya İşyeri imzası eksik olan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Aşağıdaki belgeleri staj süresince hazırlayıp, Değerlendirme tarihlerinde göndermeniz gerekmektedir.
Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (EK - 4) için tıklayınız.
Staj Dosyası için tıklayınız.

Staj Dosyası Rapor Sayfası (EK-2) Word belgesi için tıklayınız. (Staj Dosyası içindeki EK-2 belgesini de çoğaltarak kullanabilirsiniz.)