Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu

STAJ HAKKINDA

Sevgili öğrencilerimiz,

2022 Yılı yaz stajı uygulaması aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

 

 • Her öğrenci, Bölüm başkanlığının uygun görüşü ile bulunduğu ildeki/ilçedeki kurumlarda/birimlerde stajını yapabilecektir.
 • Öğrenciler stajlarını, 1 Ağustos 2022 Pazartesi ile 2 Eylül 2022 Cuma tarihleri arasında 25 iş günü olarak yapacaklardır. (Staj için dönemler belirlemiş olan Resmî kurumlarda staj yapmak isteyenler, Bölüm başkanlığı ile görüşerek uygun bir dönem kararlaştırabilirler.)
 • Öğrencilerin;
  • Staj Başvuru Formu (EK – 3),
  • Nüfus Cüzdanı/Yeni Kimlik Kartı fotokopisi,
  • Sigorta durumunu gösterir belge (aktif olarak sigortası yatanlar için)
evraklarını eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, en geç 22 Temmuz 2022 Cuma gününe kada(farklı tarihlerde staj yapacak olan öğrenciler, staj başlangıç tarihinden en geç 10 gün öncesinde) Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin staj yapacakları yerde ücret ödemesi yapılacaksa; EK – 4’te verilen belgenin doldurularak, aldıkları ücreti gösteren banka dekontu ile birlikte, stajın bittiği tarih itibariyle ay sonundan önce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir.
 • İmzasız veya eksik olarak getirilen/gönderilen başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Stajın değerlendirilmesi;
 
 • Mezun durumda veya yatay/dikey geçiş yapacak olan öğrencilerin staj dosyalarının teslim alınması ve mülakatlarının yapılması, öğrencilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda kararlaştırılan tarihlerde,
 • Diğer öğrencilerin staj dosyalarının teslim alınması ve mülakatlarının yapılması, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminin 2. haftasında (26-28 Eylül 2022),
yapılacaktır.

Yapılan değerlendirmede;
 • İşyeri tarafından verilen notun %30'u,
 • Staj dosyasının düzeni ve içeriğine verilen notun %30'u,
 • Bölüm Staj Komisyonu tarafından yapılan mülakatta alınacak notun %40'ı,
toplanarak elde edilecek puan, Staj notu olacaktır. (Stajdan başarılı olabilmek için gerekli en düşük puan 60'tır.)

BELGELER:
Staj Başvuru Formu (EK - 3) için tıklayınız. (Bu formdaki öğrenci bilgilerini girerek, tarih-öğrenci imzası kısmını da mutlaka doldurunuz. İşyeri bilgilerini girip, Mühür veya Kaşe basıldıktan sonra imzalatarak Müdürlüğümüze gönderiniz. Öğrenci veya İşyeri imzası eksik olan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Aşağıdaki belgeleri staj süresince hazırlayıp, Değerlendirme tarihlerinde getirmeniz gerekmektedir.
Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (EK - 4) için tıklayınız.
Staj Dosyası için tıklayınız.
Staj Dosyası Rapor Sayfası (EK-2) Word belgesi için tıklayınız. (Staj Dosyası içindeki EK-2 belgesini de çoğaltarak kullanabilirsiniz.)