Müdür Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Fikri KÖKEN

E-posta: fkoken@konya.edu.tr 

Telefon:0332 712 74 24 - 115