IBM SPSS İLE VERİ ANALİZİ TEMEL DÜZEY EĞİTİMİ

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI

IBM SPSS İLE VERİ ANALİZİ TEMEL DÜZEY EĞİTİMİ

AMACI

Katılımcıların IBM SPSS programı hakkında bilgi sahibi olmaları; proje, tez ve araştırma yapmak için gerekli olan temel analizleri bu program aracılığı ile yapabilecek beceri düzeyine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

 • Ortalama, ortanca, standart sapma, standart hata, varyans, güven aralıkları, p değeri, etki büyüklüğü, tip 1 ve tip 2 hata vb. birçok temel kavramı doğru bir şekilde kullanabilir.
 • Yapacağı araştırma için gerekli olan değişkenleri doğru bir biçimde seçebilir.
 • Araştırma verilerini doğru bir şekilde SPSS‘e girebilir veya Excel’de girilmiş  olan verileri SPSS‘e aktarabilir.
 • Araştırma verilerinin doğru bir şekilde SPSS‘e girilip girilmediğini kontrol edebilir.
 • Analizlere başlamadan önce veri temizliği yapabilir.
 • Veri setinde kullandığı değişkenlerden yapay yeni değişkenler oluşturabilir.
 • Veri setindeki değişkenleri istediği şekilde yeniden  gruplandırabilir.
 • Değişken türüne ve araştırmanın amacına uygun olarak gerekli analizleri seçebilir ve uygulayabilir.
 • Analiz çıktılarını yorumlayabilir, tablolarda kullanılması gereken değerlere karar verebilir ve tabloları akademik bir dille yorumlayabilir.
 • Yaptığı analize uygun bilimsel tablolar oluşturabilir.
 • Bilimsel makalelerdeki tabloları yorumlayabilir ve yanlışlıkları fark edebilir.
 • Verilerin normal dağılıma uygunluğunu analitik (Kolmogorow-Smirnov, Shapiro-Wilk) ve görsel olarak (histogram) test edebilir, veri seti içerisinde gerekli yerlerde veri dönüştürmeleri yapabilir.
 • SPSS’te yapılacak analizler için uygun anket formu oluşturabilir.
 • Veri setinin hangi araştırma desenine daha uygun olduğuna karar verebilir.
 • Makale ve araştırmalarında, analizlerle ilgili editör veya hakem önerilerini anlayarak düzeltmeleri yapabilir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

1) Veri Girişi, Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi,

SPSS programının menü tanıtımı ve veri girişi

Tanımlayıcı (betimleyici) istatistikler

Merkezi eğilim ölçütleri

Ortalamadan sapma ölçütleri

Normallik analizleri ve veri temizliği (Veri setinin analizlerin yürütülebilmesi için uygun hale getirilmesi)

2) Hipotez Testi

Parametrik Hipotez Testleri

Bağımsız gruplar için t-Testi

Bağımlı gruplar için t-Testi

Bağımsız tek örneklem t-Testi

Parametrik Olmayan Hipotez Testleri

Ki-Kare Testi

Mann-Whitney U Testi

Wilcoxon Signed Rank Testi

Kruskal-Wallis Testi

3) Varyans ve Kovaryans Analizi

Tek yönlü varyans analizi

İki yönlü varyans analizi

Kovaryans analizi

4) Faktör Analizi ve Güvenirlik Analizi
5) Korelasyon ve Regresyon

            Korelasyon analizi

Kısmi korelasyon analizi

Spearman sıra farkları korelasyon analizi

Basit doğrusal regresyon analizi

Çok yönlü regresyon analizi

Lojistik regresyon analizi

TÜRÜ

Kurs

SON BAŞVURU TARİHİ

06.09.2019

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHLERİ

09.09.2019-13.09.2019 (Hafta içi grubu)

14.09.2019-15.09.2019 (Hafta sonu grubu)

SÜRESİ (ÖNGÖRÜLEN TOPLAM SAAT)

15 Saat

PLANLANAN GÜN VE SAATLER

Hafta içi grubu için Saat:  18.00-21.00

Hafta sonu grubu için Saat: 09.30-18.00

PLANLANAN MEKÂN

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

KATILIMCILAR

Yüksek lisans öğrencileri ve mezunları

Doktora öğrencileri ve mezunları

Akademisyenler

EĞİTİM MATERYALLERİ

Kursiyerler Kendi Bilgisayarlarını getirmesi gerekmektedir.

BELGELENDİRME

Kurs Katılım Belgesi

ÖNGÖRÜLEN KATILIMCI SAYISI

20 Kişi (Katılımcı sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır)

KİŞİ BAŞI EĞİTİM ÜCRETİ

500 TL (KDV Dahil)

LÜTFEN ÖN KAYIT AŞAMASINDA ÖDEME YAPMAYINIZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi personeli ve öğrencilerine  % 20 indirim uygulanacaktır.

KOORDİNATÖR

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAYAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü

EĞİTİMCİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAYAR

Dr. Yusuf BAYAR 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden lisans derecesini almıştır. Ardından 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisansını, 2016 yılında ise aynı alanda doktorasını tamamlamıştır. 

Şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.

KONSEM yeterli  ön kayıt olmadığı durumlarda tarihleri erteleme, erkene alma veya programı iptal etme hakkını saklı tutar. 

 

ÖDEME BİLGİSİ
Nakit Ödemeler İçin

Vakıf Bank Nalçacı Şubesi
IBAN NO: TR20 0001 5001 5800 7300 6975 98

Not: (ATM'den Yapılacak Ödemelerde 00158007300697598 Nolu Hesabın Kullanılmasına Özellikle Dikkat Edilmelidir.)

Kredi Kartı İle Ödemeler İçin
WorldCard (Vakıfbank, YapıKredi, TEB WorldCard Kartları) ve Vakıf Bank Kredi Kartlarına 2 Taksit
Diğer Banka Kartlarına Tek Çekim

 

taylı bilgi ve sorularınız için:
0 332 221 06 93
Adres: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Nişantaşı Mahallesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi No:12 Kat: 12 Selçuklu/KONYA
konsem@erbakan.edu.tr