Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör

Prof. Dr. Önder KUTLU, Rektör Yardımcısı, Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Rektör Yardımcısı, Fen Bilimleri

Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. İsmihan İlknur UYSAL, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Prof. Dr. H. Bahadır AKIN, Turizm Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Aynur Emine ÇİÇEKÇİBAŞI, Meram Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Esra Nurullahoğlu ATALIK, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN, Ahmet Cengiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Muhittin UYSAL, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakütlesi

Prof. Dr. Şaban TANIYICI, Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKMAN, Adalet MYO

Dr. Öğr. Üyesi Kazım KARABOĞA, Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Dr. Öğ. Üyesi Nahit YILMAZ, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Deniz GÜLMEZ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Hanifi SERT, Genel Sekreter

Tekin ARIKAN, Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Öğrenci temsilcisi