Kalite Uygulama Birimleri

Eğitim Kalite Uygulama Birimi

Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Birim Başkanı

Prof. Dr. Mustafa PEHLİVAN, Ereğli Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN, Seydişehir Ahmet Cengiz Müh. Fakültesi

Doç. Dr. Bülent DİLMAÇ, AKEF

Doç. Dr. Mehmet YAVUZ, AKEF

Yrd. Doç. Dr. Yahya ÇIKILI, Engelli Öğrenci Birimi

Hanifi SERT, Öğrenci İşleri Daire Başkan V.

Abdullah ATICIGİL, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Metin TEMİZ, Yapı İşleri ve Kontrol Daire Başkanı

Araştırma Kalite Uygulama Birimi

Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Birim Başkanı

Prof. Dr. Selman TÜRKER, BAP Koordinatörü

Prof. Dr. Muhittin UYSAL, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Ahmet COġKUN, Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Esra Nurullahoğlu ATALIK, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Eyüp SOYKÖK, Bilgi İşlem Daire Başkanı

Fahrettin DEMİRCİ, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Yönetim Kalite Uygulama Birimi

Prof. Dr. Önder KUTLU, Birim Başkanı

Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ, Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Yağmur ŞENER, Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet TEKĠN, BaĢhekim

Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ, Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa İYİBİLDİREN, Uygulamalı Bilimler YO

Hanifi SERT, Genel Sekreter

Tekin ARIKAN, Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Ahmet BÜLBÜL, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Ömer DOĞAN, Personel Daire Başkanı

Fatih ÇEPNİ, Hukuk Müşaviri