Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
12.07.2018

Prof. Dr. Mehmet Ali KAPAR Hocamız Emekli Oldu

Bölümümüz İslam Tarihi Anabilim Dalı'nın kıdemli hocalarından Prof. Dr. Mehmet Ali KAPAR Hocamız emekli oldu.

12.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen bahar dönemi bölüm toplantımızda emekliliği anısına Mehmet Ali Hocamıza, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. İsmail Hakkı ATÇEKEN ve Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL Hocalarımız tarafından plaket takdim edildi. Toplantıda aynı zamanda bölüm öğretim üye ve elemanlarımız, Muhterem Hocamız ile ilgili duygu, düşünce ve anılarını paylaştılar.

Bölüm olarak Mehmet Ali Hocamızı tebrik eder; fakültemiz ve bölümümüze verdiği emek ve özveriden ötürü kendilerine teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Mehmet Ali KAPAR
1951 yılında Konya’da doğdu. Konya İmam-Hatip okulundan mezun oldu. 1974 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi.1986 yılında “Hz. Muhammed’in Müşriklerle Dinî ve Siyasî Münasebetleri” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. 1989 yılında yardımcı doçent, 1990 yılında Doçent ve 1997 yılında Profesör oldu. Hocamızın; Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebetleri, İslâm'ın İlk Döneminde Bey'at ve Seçim Sistemi, Halifeliğin Emevilere Geçişi ve Verasete Dönüşmesi, Hz. Peygamber Toplumu ve Müslümanlararası İlişkiler ve Şeytan Girmeyen Evler adında te'lîf ve tercüme kitapları ve çok sayıda akademik makale ve çalışmaları vardır.