TR | EN

Mevzuat

Lisans Eğitimi

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (07.04.2014  tarih ve 28965 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

  • Aşağıdaki geçici madde 11.08.2014 tarih ve 29085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
  • GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 2012/2013 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz. Bu geçici madde yayımından itibaren üç yıl süre ile yürürlükte kalır.”)

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Proje İşlemleri

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tutanak Formu (pdf)

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tutanak Formu (word)