TR | EN

Komisyonlar

Staj ve Kalite Komisyonu

 • Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Dr. Yunus DERE
 • Üye: Dr.Öğr.Üyesi Dr. Nebi ÖZDÖNER
 • Üye: Dr.Öğr.Üyesi Dr. Serdar ECEMİŞ

Eğitim Öğretim ve İntibak Komisyonu

 • Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Dr. Emrah MADENCİ
 • Üye: Dr.Öğr.Üyesi Dr. Kağan ERYÜRÜK
 • Üye: Arş.Gör. Yavuz YENGİNAR
 • Üye: Arş.Gör. Yasin Onuralp ÖZKILIÇ

Bölüm Kalite Komisyonu

 • Başkan: Doç.Dr. Hicran AÇIKEL
 • Üye: Doç.Dr. Ali Sinan SOĞANCI
 • Üye: Dr.Öğr.Üyesi Dr. Yunus DERE

Öğrenci Değişim Koordinatörü (Erasmus, Farabi, Mevlana, Özel Öğrenci)

 • Başkan: Doç.Dr. Ş. Yurdagül KUMCU
 • Üye: Arş.Gör. Yasin Onuralp ÖZKILIÇ

Çift Anadal, Yandal  ve Bologna Koordinatörü

 • Başkan: Prof.Dr. Hasan Hüsnü KORKMAZ 
 • Üye: Doç.Dr. Ali Sinan SOĞANCI