TR | EN

Analiz ve Test Hizmetleri

İnşaat mühendisliği bölümü olarak fakültemiz döner sermayesi üzerinden şahıs, kamu veya özel sektörden talep olması halinde istenilen analiz ve testler yapılmakta, teknik raporlar düzenlenmekte, projeler hazırlanmaktadır. Bölümümüz bünyesinde gerçekleştirilen analiz ve testler ile hazırlanan teknik raporlar ve projelerden bazıları şunlardır:

Raporlar:

 • Riskli Yapı Tespit raporu
 • Deprem performans ve dayanım raporu
 • Geoteknik Değerlendirme raporu
 • Jeoteknik İnceleme raporu

Deneyler:

 • Aderans Deneyleri
 • Agrega Deneyleri, Kırma, Eleme Mekanik ve Fiziksel Özelliklerin Belirlenmesi
 • Agrega Karışımlarının Elek Analizi Deneyi İçin Metot
 • Agrega Karışımlarının Elek Analizi Deneyi İçin Metot
 • Agrega Sertlik Deneyi
 • Agregada SO3 Tayini
 • Agregada Sülfat Tayini
 • Agregada Tane Şekli Sınıfı Tayini
 • Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler-Kısım 1 Numune Alma Metotları
 • Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler -
 • AgregalarıTane Büyüklüğü Dağılımı Tayini- Eleme Metodu 
 • Ağırlık Ölçülmesi
 • Ağırlık Tartma
 • Ahşap Yapı Sistemlerinin Analizi ve Boyutlandırılması
 • Aşınma Deneyi / Los Angeles
 • Basınç Dayanım Deneyi
 • Basma Deneyi
 • Batmaya Karşı Direncin Tespiti Deneyi(Penetrasyon)
 • Beton Dizayn ve Üretimleri
 • Beton Kırılma Enerjisi Tayini / Eğilmede
 • Beton Üretim Hesapları ve Deneyleri
 • Beton Üretimi (Komple, 3 çeşit agrega için)
 • Beton Üretimi (Komple, 4 çeşit agrega için)
 • Betonarme Çelik Çekme Deneyi
 • Betonda Elastiklik Modülü
 • Betonda Elastiklik Modülü Deneyi
 • Birim Ağırlık Deneyi
 • Birim Ağırlık, Su, Emme Deneyi
 • Birim Hacim Ağırlığı
 • Birim Hacim Ağırlığı Deneyi
 • Birim Hacim Ağırlığı Tayini
 • Boyut Ölçümleri
 • Boyut ve Ağırlık Tespiti
 • Boyut ve Biçim Muayenesi
 • Boyutlarda Değişmezlik
 • Boyutların Kontrolü
 • Boyutların Ölçülmesi
 • Boyutların Tespiti
 • Çekip Çıkarma Deneyleri
 • Çekme Dayanımı
 • Çekme Dayanımı, Kopma Uzama Oranı
 • Çekme Deneyi - Akma-Çekme Dayanımı, Kopma Uzama Oranının Bulunması)
 • Çekme Testi
 • Çekme-Kopma Mekanik Testleri
 • Çelik Yapı Sistemlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
 • Çentik Darbe Deneyi
 • Çimento Dayanımı ve Reolojisi
 • Deneysel Gerilme Analizi
 • Dinamik Titreşim Ölçümleri
 • Eğilme - Çekme Deneyi
 • Eğilme Dayanımı Deneyi
 • Frekans Analizleri
 • Granülometri Analizi (Elek Analizi)
 • Karot Alma
 • Mukavemet Testleri
 • Özgül Ağırlık ve Su Emme Deneyi
 • Schmidt Çekici Sertlik Deneyi
 • Yarmada Çekme Deneyi
 • Tahribatsız Beton Dayanım Tayini Deneyleri