TR | EN

Laboratuvarlarımız

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları, lisans eğitimi sırasında öğrencilerin öğrenimlerine katkıda bulunarak pratik yapmalarını, akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalışmalarına ait uygulamaları ve deneyleri gerçekleştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunların yanında, İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak laboratuvarlarımızda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübelerimizi kullanarak, mevcut ve planlanan altyapı/üstyapı konularında özel sektör ve kamuya hizmet verilmekte, Ar-Ge faaliyetleri ve bilimsel araştırma projeleri yürütülmektedir.

İnşaat mühendisliği bölümü laboratuvarlarında, Yapı, Geoteknik, Hidrolik, Malzeme ve Ulaşım anabilim dallarında, başta TSE olmak üzere diğer standartlara uygun olarak deneyler gerçekleştirilebilmektedir.

Yapı Laboratuvarı: Betonarme ve Çelik yapı elemanları başta olmak üzere kompozit ve diğer malzemelerden üretilmiş yapı elemanlarının statik ve dinamik deneyleri ve araştırmaları yapılabilmektedir.

Geoteknik Laboratuvarı: Zemin özelliklerinin belirlenmesine yönelik zemin deneyleri yapılabilmektedir.

Malzeme Laboratuvarı: Çimento, agrega, beton, çelik, polimer ve diğer inşaat malzemeleri üzerinde çekme, basınç, eğilme ve diğer standart deneyler yapılabilmektedir.

Hidrolik Laboratuvarı: Hidrolik dersi kabsamında ihtiyaç duyulan her türlü hidrolik deneyleri laboratuvarlarımızda gerçekleştirilebilmektedir. 

Ulaşım Laboratuvarı: Karayolu üstyapısında kullanılan bağlayıcılar ve agregalar ile ilgili kalite kontrol deneyleri, üst tabaka-alt tabaka taşıma gücü, stabilite deneyleri ve karışım tasarımları yapılmaktadır.

Laboratuvarlartımıza ait bazı resimler;