TR | EN

Bölüm Tanıtımı

İnşaat mühendisliği bölümümüzde eğitim öğretiminin asıl hedefi, artan nüfusun belirli bölgelerde toplanması ve toplanan bu nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında

  • barınma ve iş amaçlı konut yapımı,
  •  köprü, viyadük, alt-üst geçit, tünel ve istasyon gibi sanat yapılarının inşası;
  • baraj, nükleer ve termik santral ile yenilenebilir enerji santrallarının yapımı;
  • içme, kullanma ve sulama suyu temini, temin edilen suyun dağıtım şebekesinin veya kanallarının yapılması; 
  • dağıtılan suyun kullanımı sonucunda oluşan atık suyun toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılması gibi yapılarının inşası;
  • deniz veya nehir altından tüp geçit yapımı;
  • demiryolu ve karayolu yapımı;
  • hava ve deniz limanlarının yapımı;
  • sözü edilen tüm bu yapıların üzerine ve/veya içine yapılacağı yerin özellikleri ve tüm bu yapılarda kullanılacak olan malzemelerin incelenmesi, gerekliyse iyileştirilmesi;
  • sözü edilen tüm yapıların statik ve dinamik hesaplamalarının yapılması ve projelendirilmesi

çalışmalarını tasarlayan, uygulayan, bilgili, görev ve sorumluluk sahibi mühendis yetiştirmektir. Yukarıda bir kısmı sayılan, oldukça fazla iş alanında mesleki bilgi ile donanımlı mühendislerin bulunması ülkemizin gelişme ivmesine katkı sağlayacaktır.