Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ŞENZEYBEK