İdari Personel

İzzet GÜNEŞ (Fakülte Sekreteri)
Ahmet ADIGÜZEL (Şef)
Mustafa AVAN (Şef)
Nevin ÜNAL (Şef)
Rabia ÜNÜVAR (Şef)
Ali ERFİDAN (Tekniker)
Doğan HARMANKAYA (Bilgisayar İşletmeni)
Kader KARA (Bilgisayar İşletmeni)
Kamil ASLAN (Bilgisayar İşletmeni)
 Ömer Faruk ÖZDEN (Bilgisayar İşletmeni)
 Özlem KOCAOĞLU (Bilgisayar İşletmeni)
Yusuf DİŞBUDAK (Bilgisayar İşletmeni)
Ali DUR (Memur)
 Ayşe KUŞPINAR (Memur)
Emine SUNGUR (Memur)
İbrahim ÖĞÜTÇÜ (Memur)
İsmet ERTEN (Memur)
Mahmut Selman BÜYÜKMATÜR (Özel Kalem)
Ömer Bayram TURACI (Teknisyen)
Adnan TAŞDİKEN (Şoför)
 Esme ULUDAĞ (Hizmetli)
Eyüp ASIL (Hizmetli)
Fatma UÇAK (Hizmetli)
 Mehmet Ali UĞUZ (Hizmetli)
 Mehmet KÖK (Hizmetli)
Remzi GEREDELİ (Hizmetli)
Sait ASIL (Hizmetli)
Zafer KAÇAR (Hizmetli)